Dobrovolnictví = čas pro prospěšnou věc

Dobrovolnictví v akci

Cílem projektu je realizovat Dobrovolnické centrum a koordinovat práci dobrovolníků na území města Krnova, Města Albrechtic a obce Osoblaha, a tím zkvalitňovat život osobám, kterým dobrovolníci pomáhají. Dále obohacovat sociální služby o spolupráci s dobrovolníky, a rozvíjet veřejnost ve společenské zodpovědnosti.

Název projektu: Dobrovolnictví = čas pro prospěšnou věc

Termín realizace: 1-12/2022

Dobrovolnické centrum vyhledává, zaškoluje a podporuje dobrovolníky v jejich činnosti. Při vyhledávání a oslovování potencionálních dobrovolníků realizuje různé osvětové akce. Seznamuje tak veřejnost s potřebami lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním a působením sociálních služeb. Při vstupních, průběžných zaškolovacích akcích a při praktické realizaci dobrovolnické činnosti rozvíjíme dobrovolníky v oblastech jako je práce v sociálních službách, práce s lidmi s problémy, práce v týmu. Dobrovolníci tak získávají spoustu informací a praktických zkušeností, které mohou uplatnit v dalším studiu nebo při hledání zaměstnání. Každoročně se v Dobrovolnickém centru setkáváme s příklady dobré praxe, kdy se dobrovolníci díky své činnosti stávají uplatnitelní na trhu práce a nacházejí své místo v některé sociální službě.
Projekt je podporován Moravskoslezským krajem, městem Krnov a obcemi Slezské Rudoltice a Osoblaha.

                                                          

           

                                 

Fotogalerie