Dobrá praxe v HR a PR pro posilování atraktivity profesí v sociálních službách

Délka čtení: 1 min., 40 sec.
Návštěva ZŠ v rámci projektu

Cílem projektu je pomocí podpory přenosu dobré praxe, zkušeností práce se školami a personálními politikami organizací zajistit dostatek zaměstnanců pro zajištění funkčnosti a kvality sociálních služeb v brzké budoucnosti.

Název projektu: Dobrá praxe v HR a PR pro posilování atraktivity profesí v sociálních službách
Program: Erasmus+ 
Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-ADU-000135426
Termín realizace: 01.06.2023 do 30.6.2024
Partneři v projektu: Slezská diakonie (CZ),  LATVIJAS EVANGELISKI LUTERISKAS BAZNICAS DIAKONIJAS CENTRS (LVA), Diakonhjemmet (NOR)

Hlavní myšlenka projektu:
Podpora přenosu dobré praxe, zkušenosti práce se školami, personálními politikami organizací, které jsou si vědomy potřebnosti zajistit dostatek zaměstnanců co do kvality, ale i kvantity, pro zajištění funkčnosti a kvality sociálních služeb v brzké budoucnosti.
Cíle projektu: 
1. Výměna zkušeností a učení se dobrou praxí v oblasti HR, spolupráce se školami a strategie na dostatečnou generační obměnu v sociálních službách 
2. Rozvoj kompetencí personalistů v oblasti personální práce, kariérového poradenství v rámci spolupráce se školami, se samotnými zaměstnanci, kteří jsou nositeli profesí v sociální oblasti 
3. Rozvoj spolupráce na místní i mezinárodní úrovni při přenášení příkladů dobré praxe a učení se tvořit silné personální politiky pro získání a udržení zaměstnanců v sociálních službách

Stáže v obou organizacích budou cíleny na: 
•    posilování oboustranné know-how v oblasti propojování HR, 
•    práce s mladými lidmi ve školách ve vztahu k potenciálu profese sociálního pracovníka a budování její prestiže, 
•    sdílení zkušeností práce se školami, 
•    podpora přenosu dobré praxe v oblasti HR včetně opatření k  mezigenerační obměně,
•    podpora zajištění kvalitních sociálních služeb díky kvalitním lidem.
 

    
 

Fotogalerie