Dementia Friendly Communities v ČR

Délka čtení: 4 min., 9 sec.
Společné setkání během projektu

Komunity přátelské demenci (Dementia Friendly Communities- DFC) je celosvětový koncept primárně zaměřený na důstojnost a respekt k člověku, cíleně pak k člověku se syndromem demence.

Název projektu: Dementia Friendly Communities v ČR

Termín realizace: 1.9. 2021 - 30.11.2022

Název programu: Erasmus + Key Action 1: Mobility Project in  Adult Vocational Training and Education 2021

Číslo projektu: reg.nr. 2021-1-CZ01-KA122-ADU-000020771

Partneři v projektu: Slezská diakonie (CZ) a Diaconia Valdese – Rifugio Re Carlo Alberto (IT)

KOMUNITA PŘÁTELSKÁ DEMENCI
Komunity přátelské demenci (Dementia Friendly Communities- DFC) je celosvětový koncept primárně zaměřený na důstojnost a respekt k člověku, cíleně pak k člověku se syndromem demence. Snaží se měnit povědomí a chápání této nemoci a jejich příznaků. Obhajuje kvalitu života, který nekončí stanovením diagnózy, nýbrž nastolením nové, jiné etapy života. Koncept se zaměřuje na blízké okolí, ve kterém člověk s demencí žije, a jeho učení a seznamování se s jejími příznaky a projevy. Věří, že strach, který z této nemoci člověk má, pramení z nevědomosti. Proto se snaží edukovat širokou veřejnost a poukázat i na její jiné stránky.

Hlavní principy konceptu DFC:

  •  Člověk žijící s demencí jako plnohodnotný člen společnosti, který i přes příznaky nemoci může kvalitně prožívat svůj život.
  •  Důraz na včasnou diagnostiku demence, díky které lze postup nemoci oddálit a lépe se připravit na změny s ní spojené.
  •  Edukace široké veřejnosti o projevech demence, např. úředníka na úřadě, pracovníka v bance, na poště nebo prodavačky v obchodě. Ti pak dokážou rozpoznat seniora žijícího s demencí a v případě potřeby mu pomoci. Automaticky tak zvyšují jeho důstojnost a snižují jeho strach a připadnou izolaci od společnosti.
  •  Pozitivní zvyšování povědomí o demenci jako nemoci, kterou život nekončí, jen začíná jeho nová etapa.
  •  Člověk žijící s demencí jako partner při utváření podmínek v péči o svou osobu. Není objekt zájmu, ale ten, který o svém životě spolurozhoduje.
  •  Pomoc a podpora pečujícím o člověka s demencí, snaha o vytvoření pevné sítě sociálních služeb a služeb v místní komunitě – banka, lékárna, obchod, pošta, kde jsou zaměstnanci proškolení v dané problematice a jejich prostředí je přizpůsobeno tak, aby bylo přátelské lidem s demencí.

V rámci projektu se uskutečnila ve dnech 22. – 26. května 2022 stáž paní náměstkyně spolu s kolegyněmi ze SILOE Ostrava a SAREPTY Komorní Lhotka do italské Valdenské diakonie v Torre Pellice, s cílem stínovat práci v této organizaci, načerpat informace, inspiraci, dovednosti a dobrou praxi při zavádění konceptu Dementia Friendly Communities (DFC). 

Následně jsme ve dnech 12. - 14. 10. 2022 měli možnost přivítat ve Slezské diakonii dvě kolegyně z italské Diaconia Valdese, které s námi sdílely zkušenosti s konceptem Dementia Friendly Communities (Společnost přátelská lidem s demencí). 

První den jsme věnovali vzdělávání našich pracovníků k principům celého konceptu a diskusím nad zapojením lidí s demencí do spolupráce na proměnách míst, kde žijeme. Setkali jsme se také s pečujícími osobami v rámci svépomocné skupiny v Sen centru Třanovice. Čtyři ženy z Třanovic, Dobratic, Řeky a Dobré, které v rámci projektu Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí, z. s. navštěvují některou z jeho akcí  a pečují o svého blízkého v domácím prostředí, měly možnost sdílet své zkušenosti a zároveň se o konceptu DFC dozvědět více.
 
Druhý den jsme strávili v Ostravě v našem zařízení SILOE Ostrava kde jsme se setkali s lidmi s demencí, následně se svépomocnou skupinou pečujících a také proběhlo moc zajímavé diskusní setkání se zástupci samospráv a veřejných subjektů, které mohou při podpoře začlenění lidí s demencí hrát důležité role.
 
Třetí den proběhlo setkání zaměřené na metodiku, jak ve Slezské diakonii a v našem regionu koncept společnosti přátelské lidem s demencí prakticky uplatnit a posílit tak hlas lidí s demencí pro sdílení jejich potřeb, přání a překážek. Měli jsme možnost sdílet také dobrou praxi v komunikačních strategiích a PR. 
 
Byly to společné dny plné inspirace, informací a sdílení dobré praxe při podpoře kvality života lidí žijících s demencí.