Cvičím s pomocí a cítím se lépe

Aktivity projektu

Cílem projektu je udržovat a zlepšovat fyzickou a psychickou kondici a pohodu lidí s těžkým až hlubokým kombinovaným postižením (s vážným omezením hybnosti v kombinaci s poruchou intelektu) prostřednictvím zdravotních masáží, cvičení na speciálních strojích a pobytem ve vodní lázni či infrasauně.

Název projektu: Cvičím s pomocí a cítím se lépe

Projekt nabízí dlouhodobou, intenzivní podporu lidí s těžkým zdravotním postižením, která navazuje na rehabilitační péči hrazenou pojišťovnou, ale není pro současnou klientelu dostačující.

Cíle projektu jsou:

  • doplnit současný systém služeb péče o lidi s těžkým zdravotním postižením
  • poskytovat dlouhodobou, intenzivní a pravidelnou aktivizaci a péči o tělesné zdraví, tzn. navázat a doplnit na rehabilitační péči hrazenou přes pojišťovny, která často neodpovídá potřebnosti našich klientů, je hrazena pouze v omezeném rozsahu nebo po určitou dobu
  • posilovat aktivní účast lidí s těžkým zdravotním postižením v oblasti péče o své zdraví
  • být dostupnou službou, pro děti i dospělé lidi s těžkým zdravotním postižením (sídlíme v budově se speciální školkou, školou a denním stacionářem)
  • být odbornou službou: spolupracujeme s garantem, fyzioterapeutem, který k nám dochází; školení pracovníků je v souladu s požadovanými potřebami našich klientů

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Fotogalerie