Cesta z města

Hromadná fotografie z pobytu

Cílem projektu je realizovat edukační a rehabilitační pobyty pro dospělé osoby s těžkým kombinovaným zdravotním postižením v krásném údolí s rozmanitou přírodou.

Název projektu: Cesta z města

Cílem projektu je realizovat edukační a rehabilitační pobyty pro dospělé osoby s těžkým kombinovaným zdravotním postižením a těmito pobyty nejen odlehčit pečujícím rodinám, pro které nejsou jiné možnosti, ale také nabídnout našim klientům nové zážitky, připravené přímo dle jejich potřeb a zájmů, možnost poznat nové prostředí, trávit čas se svými vrstevníky, dopřát jim tu možnost mít „dovolenou“. Přirozenou cestou využívat místních služeb, poznávat nové prostředí, aktivně prožívat den, zrelaxovat své tělo i mysl.

Tímto projektem chceme nabídnout dospělým lidem s těžkým zdravotním postižením nové zážitky, připravené přímo dle jejich potřeb a zájmů – poznání nového prostředí, pobyt na čistém vzduchu, aktivizační a rehabilitační techniky odpovídající jejich zdravotnímu handicapu. Každý den je program vyplněn různými edukačními a prožitkovými technikami – canisterapie, kontakt s místní faunou i flórou, turistika, využití prvků z ergoterapie a arteterapie.

S ohledem na potřeby klientů byly pobyty realizovány v bezbariérovém prostředí dřevěných srubů v obci Dívčí Hrad. Sruby jsou situovány na okraji vesnice, a její umístění zajišťuje jak dobrou dostupnost pro aktivity ve vesnici a okolí (návštěva obchodů, farmy, apod.), tak i klidné prostředí pro vlastní aktivity, procházky a relaxaci klientů. Součástí pobytů byly individuální i skupinové aktivity zaměřené na poznávání místní fauny i flóry. Každý pobyt byl obohacen o canisterapii, tanečně pohybovou terapii i prožitkové techniky spojené s tělesnou aktivizací. Poznávání okolí jsme spojili i s návštěvou místní farmy, a zájemci mohli využít i kondičních jízd na koních.  Program byl tvořen kombinací různých technik, aby individuálně vyhovoval našim klientům. Program pobytů i jeho personální zajištění vychází z potřeb klientů, pro které jsou pobyty určeny. S ohledem na vysokou míru závislosti na zajištění úkonů péče (většina klientů pobírá příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti), a má specifické projevy v chování (autoagresivita, agresivita), je nutné zajistit dostatečný počet podporovatelů (asistentů), kteří klientům zajistí bezpečný a smysluplný pobyt. Z tohoto důvodu byl pobyt realizován vždy pro 8 klientů a 7 podporovatelů/asistentů pro jeden pobyt. 

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Nadací rozvoje zdraví.

Fotogalerie