"BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt

Délka čtení: 45 sec.
"BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt

Vstupní část projektu finančně podpořil Moravskoslezský kraj částkou 800.000 Kč, z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018 ...

Vstupní část projektu finančně podpořil Moravskoslezský kraj částkou 800.000 Kč, z programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018 KSS 1/18 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Z dotace Moravskoslezského kraje byla pořízena architektonická studie a následně stavební projektová dokumentace

"Řešení bezbariérovosti objektu pro osoby se zdravotním postižením- KARMEL v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm".

Zbývající částka bude použita na zahájení stavebních úprav

  • vybudování přístavby výtahu a úpravu 3 koupelen na bezbariérové.

Období realizace projektu: 1.6.2018 - 20.12.2019

Příjemce dotace, investor:

Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín