Barvy duše

Délka čtení: 6 min., 1 sec.
Barvy duše

Podpora aktivit středisek Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Životní příběh každého z nás je natolik jedinečný a komplexní, že jej nelze definovat pouhou diagnózou. Lidé s duševním onemocněním se neliší od ostatních, nechtějí být jen léčeni, chtějí být pochopeni a přijati, chtějí najít své místo v životě i komunitě.

Partnery projektu jsou: 

  • Střediska Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, ať už formou pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby. Střediska svým uživatelům nabízí individuální podporu a pomoc k získání schopností a dovedností, které jim následně umožní žít samostatně, v běžném prostředí. Nabízí jim prostor pro vzájemná setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.
  • Knihovna Třinec a to především ve smyslu strategického umístění v komunitě a pokračování v úspěšně navázané předchozí spolupráci v rámci projektu knihovny, jehož cílem bylo reagovat na konkrétní potřeby komunity v oblasti integrace lidí s duševním onemocněním do společnosti, zlepšování jejich vzájemné komunikace a soužití.
  • Kavárna Pamoja s ohledem na to, aby se aktivity projektu konaly na různých místech, kde jsou lidé zvyklí chodit, a aktivity tak měly široký dosah.

Jako dlouholetí poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním jsme došli k přesvědčení, že pokud chceme skutečně a plně reagovat na potřeby svých klientů, měli bychom je vidět v komplexních souvislostech v rámci komunity, ve které tito lidé žijí a budovat vztahové sítě mezi profesionály i lidmi obecně. Pochopit člověka, nikoli jen klienta, a provázet ho v jeho zotavování. Náš projekt je cílen na profesionály i laickou veřejnost.

Širší veřejnosti bychom rádi nabídli soubor aktivit, které snad pomohou pochopit duševní zdraví jako přirozený zájem komunity. Prostřednictvím tematických besed, arteterapií a filmového večera chceme podpořit povědomí o duševním onemocnění a možnostech laické pomoci, chceme také nabídnout prostor pro setkání a sdílení se. Pokusíme se přispět k tomu, aby duševní onemocnění již nebylo fenoménem, ale stalo se součástí života, který je možné žít naplno i s omezeními, která onemocnění přináší.

Projekt reaguje na dlouhodobou potřebu veřejnosti lépe porozumět lidem s duševním onemocněním a problémům, se kterými se potýkají a přestat se bát kontaktu s nimi. Dále reaguje na potřebu zapojit dovednosti a kompetence všech zainteresovaných odborníků v konkrétních příbězích lidí s duševním onemocněním a napomoci tak k jejich zotavení.

V rámci projektových aktivit proběhlo:

Uvažují schizofrenici logicky?

Filmový večer s promítáním dokumentu "Dny šílenství" v Kavárně Pamoja v Třinci. 

Chorvatský dokument Dny šílenství, ve kterém nám dali nahlédnout do svých životů dva protagonisté - Mladen, který se potýká s diagnózou schizofrenie a Maja, která nám přiblížila vnímání člověka s hraniční poruchou osobnosti, shlédlo 20 návštěvníku, kteří se po skončení projekce zúčastnili také živé diskuze s psycholožkou Zdeňkou Szkanderovou.

Ve čtvrtek 12. září 2019 proběhlo ve velkém sále knihovny Třinec setkání se spisovatelkou Markétou Harasimovou

Uteč své depresi - setkání s Markétou Harasimovou

Z osobních zkušeností i knižních námětů beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou o tom, jak bojovat s duševní nemocí a jak ji porazit. Vstup na akci je zdarma. Setkání se koná v rámci projektu Barvy Duše, který je podporován finančními prostředky Moravskoslezského kraje.

V rámci projektu „Barvy duše“ Slezské diakonie proběhla v zářiových dnech beseda se spisovatelkou a scénáristkou Markétou Harasimovou. Autorka detektivních románů a thrillerů snad překvapivě neužila v titulu besedy názvu žádné ze svých knih, …utéci depresi, vyrovnat se s duševním onemocněním, se pro ni stalo silným mottem vlastního života. A právě díky této osobní zkušenosti je Markéta Harasimová vedle dalších, kteří dokáží polidštit diagnózu citem a věděním, tváří zmíněného projektu, který si klade za cíl navazovat dialogy v komunitě, probudit v lidech zájem nejen o duševní zdraví, ale také vůči sobě, neboť duše jsou barevné. 

Mohu-li, několik vět a dojmů k onomu čtvrtku 12. září…, myslím, že sama autorka, rovnajíc na stolek knihy, neočekávala, jakým směrem se setkání ubere. Příjemné podzimní počasí táhlo ven a do přírody, možná proto se v sále knihovny sešla menší, komorní společnost. Povětšině lidé, prožívající život s duševním onemocněním nebo žijící alespoň v jeho blízkosti, rodina, kamarádi a známí…. Pro všechny ty, bylo sdílení zkušeností s Markétou Harasimovou mnohem důležitější než sama tvorba, byť právě ta je pro autorku formou útěku před depresí a zpět ke knihám nás snad neočekávaně vracel dětský příběh, útlá knížka, vyprávění „Z deníku kočičky Ťapičky“, do které autorka vepsala kus sebe sama, svou lásku ke zvířatům, to důležité co jí pomohlo v těžkých chvílích….

Pro mne byla beseda s Markétou Harasimovou něčím jiná, jiná než jsem očekával, zůstala ale zajímavou, podnětnou a myslím, že svým způsobem oslovila také ostatní v sále. Rád bych v závěru a trochu neskromně zmínil, že projekt „Barvy duše“, kterého byla beseda součástí, vznikl v hlavách pracovníků středisek Jordán, Archa a Noe Třinec Slezské diakonie, finanční podporou jej zaštítil Moravskoslezský kraj a přátelskou pomocí poté Knihovna Třinec, kavárna Pamoja a mnozí další. 

David Zowada