Aktivizační centrum pro rodiny v závislostech – Stezka

Délka čtení: 2 min., 20 sec.
Ilustrační obrázek

Cílem projektu je vytvoření Aktivizačního centra pro rodiny v závislostech – Stezka, a to rozšířením sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Slezské diakonie na území města Ostravy. V rámci aktivizačního centra bude realizována ambulantní i terénní forma podpory s uplatněním case managementu a komplexního řešení situace rodiny s využitím multidisciplinární spolupráce, intenzivní terapeuticko-edukativní podpory rodin a síťování aktérů v území.

Název projektu: Aktivizační centrum pro rodiny v závislostech – Stezka
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001333
Termín realizace: 1. 10. 2023 – 30. 09. 2026

Kontakt:  Mgr. et Bc. Zuzana Hartmannová, tel. +420 739 380 145, asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz
                   Mgr. Nikola Drkošová, tel. + 420 704 675 748, koordinátorka projektu, stezka.koor@slezskadiakonie.cz
                   Bc. Jan Horák, tel.: +420 777 267 634, stezka.cm@slezskadiakonie.cz

Poslání/ cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komplexních a provázaných aktivizačních a terapeutických činností zvládnutí závislosti u člena rodiny a ,,uzdravení“ rodiny tak, aby se celý rodinný systém zařadil zpět do společnosti. Cíle bude dosaženo poskytováním potřebné podpory rodiny v nepříznivé sociální situaci spojené se závislostním chováním nebo rizikovým užíváním za využití komplexního přístupu (psychosociální, poradenská, vzdělávací a aktivizační činnost).
Místo realizace projektu:
Ambulantní forma: Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava – Vítkovice, 1. patro, v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hodin po domluvě s klientem
Terénní forma: v přirozeném prostředí klientů, obvykle v domácnosti rodiny či dle potřeb konkrétních klientů ve veřejném prostoru např. podpora při jednání na úřadech, u lékařů, ve školách apod., v pracovních dnech od 7:00 do 17: hodin.
Kapacita/ celkový počet účastníků: v průběhu trvání projektu 170 podpořených účastníků/100 rodin

Cílová skupina:

  • Osoba sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a podporu sociálních začleňování

Specifickou cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi se závislým členem. U těchto rodin hrozí
rozvíjení a prohlubování sociálního vyloučení v souvislosti se závislostním chováním nebo rizikovým
užíváním.

Klíčové aktivity projektu:
KA 1          Rozšíření a realizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o rodiny v závislosti na území města Ostravy
KA 2          Terapeuticko – edukativní podpora rodin
KA 3          Podpora odbornosti týmu
KA 4          Síťování, propojování aktérů

Naše principy:

  • Individuální přístup
  • Respekt
  • Komplexní přístup a Case management
  • Spolupráce
  • Harm reduction

Kdo nás podporuje: EU