Název projektu: Quality People-Quality Services

Číslo projektu:
21830283

Realizátor:
Slezská diakonie

Partnerské organizace:

Slovensko
Evanjelicka diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (www.diakonia.sk)
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (www.refdiakonia.sk)

Česká republika
Diakonie Českobratrské církve evangelické (www.diakonie.cz)

Polsko
Diakonia Kosciola Ewangelicko- Augsburskiego w Republice Polskiej (www.diakonia.org.pl)

Maďarsko
Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodá (http://szeretetszolgalat.reformatus.hu)

Všechny zapojené organizace jsou členy Eurodiaconie (www.eurodiaconia.org), která jako evropská síť sdružuje 49 křesťanských neziskových organizací a církví z 32 zemí Evropy poskytujících sociální a zdravotní služby a prosazující sociální spravedlnost.  

Termín realizace: 1.3.2019 – 31.10.2019

Projekt získal finanční podporu ze zdrojů International Visegrad Fund (www.visegradfund.org)

Cílem projektu je sdílet zkušenosti, dobrou praxi a inovativní přístupy v oblasti práce se značkou organizace, v oblasti Public Relations a komunikace s veřejností, politickou reprezentací, donátory a dalšími zainteresovanými subjekty. V návaznosti na to je cílem diskutovat o možnostech propojování značky organizace a její atraktivity jako zaměstnavatele – tedy jakým způsobem získávat do organizací sociálního sektoru kvalitní a motivované pracovníky a jak podporovat jejich profesní i osobní rozvoj prostřednictvím inovativních projektů a aktivit.


Klíčové aktivity projektu:
Setkání Visegradské platformy ve dnech 15.-17. května 2019 v Českém Těšíně.

Setkání proběhne za účasti 20 zástupců partnerských zemí. V rámci třídenního programu bude realizováno vzdělávání na téma Značka a PR v sociální oblasti, dále bude program rozčleněn do půldenních workshopů – každý workshop bude zaměřen na jednu zemi a jedno specifické téma v oblasti personální práce a značky organizace.

Účastníci navštíví Diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie a také v rámci poznávání regionu získají informaci o komunitních aktivitách sboru SCEAV v Třinci.
Součástí setkání bude také trh inovativních projektů s možností získat partnery pro zajímavé projektové myšlenky. Z Visegradského setkání bude zpracována Závěrečná zpráva, jejíž výstupy budou dále šířeny v rámci partnerských organizací na národní úrovni.

Pro projekt bude vytvořena Facebooková stránka : Quality People-Quality Services, na které je možné dozvědět se novinky z realizace projektu a zajímavosti z jednotlivých partnerských organizací.


Report on innovative practices in social service field in the Czech Republic

Report in pdf here

 

Setkání Visegradské Platformy je za námi !

Dnes jsme ukončili třídenní setkání Visegradské Platformy v rámci Eurodiaconie, které proběhlo ve Slezské diakonii v rámci projektu Quality People- Quality Services.

Zažili jsme dny nabité nejen informacemi, ale také vzájemným sdílením, podporou diakonické práce a inspirací. Mohli jsme prožít, že lidé jsou tím nejcennějším zdrojem kvality poskytovaných sociálních služeb v rámci diakonií nejen ve Visegradském regionu. Lidé přinášejí myšlenky, inovace, své znalosti, profesionalitu, ale také otevřená srdce a ruce připravené k pomoci. To vše je pokladem pro naši práci a mohli jsme si to nově uvědomit i ve společných diskusích v rámci Visegradské platformy.

Děkujeme všem účastníkům z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska za jejich aktivní a pozitivní přístup a za společnou touhu posouvat kvalitu křesťanských sociálních služeb dále.

Dostali jsme spoustu zajímavých nápadů a inspirací a těšíme se na jejich realizaci.

A příště na Slovensku :)


Meeting of the Visegrad Platform has finished !

Today we have finished our three-day meeting of the Visegrad Platform of Eurodiaconia which was held in Slezská diakonie within a project Quality People - Quality Services.

We could experience days full of information, but also full of sharing, support of the diaconal work and inspiration. We could really experience that people are the most precious source of quality of services provided within diaconias not only in the Visegrad region. People bring ideas, innovations, knowledge, professionality, but also open hearts and hands ready for support. That all is a treasure for our work and we could again realise that within our discussion during the Visegrad Platform Meeting.

We are thankful to participants from Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary for their active and positive attitude and for a common desire to move a quality of christian social services further.

We have received a lot of inspiration and ideas and we are looking forward to their realization.

A next time let´s meet in Slovakia :)