Naše projekty

Systém financování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby je založen na tzv. vícezdrojovém financování. Vícezdrojové financování se skládá z veřejných zdrojů (zdroje státní správy a samosprávy, které se dále dělí na samosprávy obcí, městské obvody, statutární města, krajský úřad), z neveřejných zdrojů (nadace, sponzorské dary, sbírky, ostatní), z úhrad uživatelů, z vlastní výdělečné činnosti a rovněž fondů Evropské unie.

Hlavním donátorem pro Slezskou diakonii je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, jehož prostřednictvím jsou poskytovány finanční prostředky z veřejného rozpočtu. Dalšími významnými finančními zdroji jsou krajské úřady, města a obce, nadace a fondy. Strukturální fondy EU pak podporují zejména inovativní a rozvojové projekty Slezské diakonie.

V případě zájmu získání informací o konkrétních projektech, možnostech spolupráce, stejně jako nabídky partnera pro Váš projekt kontaktujte projektové oddělení:

 

Mgr. Šárka Petrželová

koordinátor projektů SD a tuzemského dobrovolnictví
558 764 302, 731 670 768