Sekce ekonomiky a provozu

Ing. Halina Klusová
vedoucí Sekce ekonomiky a provozu
h.klusova@slezskadiakonie.cz
558 764 305, 737 244 909
 

Oddělení účetnictví

Irena Haltofová
vedoucí Oddělení účetnictví
i.haltofova@slezskadiakonie.cz
558 764 308
 
Janina Kolarzová
finanční účetní
j.kolarzova@slezskadiakonie.cz
558 764 307
 
Jana Kajzarová
finanční účetní
j.kajzarova@slezskadiakonie.cz
558 764 307
 
Monika Hrdinová
hlavní finanční účetní
m.hrdinova@slezskadiakonie.cz
558 764 306
 
Eva Rucká
finanční účetní
e.rucka@slezskadiakonie.cz
558 764 319
 
Kristina Štrbová
finanční účetní
k.strbova@slezskadiakonie.cz
558 764 322

Oddělení správy majetku a BOZP

Ing. Petr Šelong
vedoucí Oddělení správy majetku a BOZP
p.selong@slezskadiakonie.cz
739 515 524, 558 764 318
 
Bc. Marta Czyžová
m.czyzova@slezskadiakonie.cz
730 545 813, 558 764 346
 
Ing. Olga Zarembová
Diakoservis, s. r. o.
ucetni.ds@slezskadiakonie.cz
558 764 321