Oblast Bruntál, Krnov

 

Vedoucí oblasti: Ing. Ludmila Vajdová
(l.vajdova@slezskadiakonie.cz, 605 864 669)

ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení
Široká Niva 211, 793 22

archa.sn@slezskadiakonie.cz, 737 270 538, 737 518 168

BENJAMÍN Krnov, denní stacionář
SPCN 54, 794 01  Krnov

benjamin@slezskadiakonie.cz, 733 142 402

BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy
Pěší 8, 792 01  Bruntál
8. května 36, 795 01  Rýmařov

bethel.br@slezskadiakonie.cz, bethel.rm@slezskadiakonie.cz, 734 642 064

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Krnov, dobrovolnické centrum
SPC N 54, 794 01
dobrovolnicikrnov@slezskadiakonie.cz, 733 142 402

EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílny
Hlubčická 294/9,  794 01  
Krnov - Pod Bezručovým vrchem

effatha.kr@slezskadiakonie.cz, 734 366 285

ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství
nám. Míru 66/5, 792 01  Bruntál
elpis.br@slezskadiakonie.cz734 518 846

CHANA Bruntál, azylový dům
Pěší 8, 792 01  Bruntál

chana@slezskadiakonie.cz, chana.vs@slezskadiakonie.cz, 595 178 794, 731 425 113

NOE Krnov, Bruntál, podpora samostatného bydlení
Hlubčická 294/9, 794 01  Krnov
Náměstí Míru 66/5, 792 01 Bruntál

r.skulinova@slezskadiakonie.cz, 552 304 006

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NA ALBRECHTICKU
Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
nzdm@slezskadiakonie.cz, tel.: 604 228 201

Poradna rané péče MATANA, raná péče
Hlubčická 9, 794 01  Krnov

matana@slezskadiakonie.cz, 731 191 868

RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
nám. Míru 66/5, 792 01  Bruntál

rut.br@slezskadiakonie.cz734 417 007

RÚT Krnov, sociální rehabilitace
Hlubčická 146/8, 794 01  Krnov

rut.kr@slezskadiakonie.cz, 733 142 404

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dvořákův okruh 298/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1, sas.kr@slezskadiakonie.cz
Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov, sas.rm@slezskadiakonie.cz
Lázeňská 119/2, 79395 Město Albrechtice, sas.ma@slezskadiakonie.cz
Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha, sas.os2@slezskadiakonie.cz

734 439 347, 736 758 972  Krnov, 734 427 269 Rýmařov,
731 692 936 Město Albrechtice a Osoblaha

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
Pěší 8, 792 01  Bruntál

timotei@slezskadiakonie.cz, 734 433 317

 

Oblast Novojičínsko

                    

Vedoucí Oblasti, Gabriela Lhotská, DiS.
(734 366 561; g.lhotska@slezskadiakonie.cz)

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
Beskydská 142, 741 01  Nový Jičín,
archa.nj@slezskadiakonie.cz, 734 643 233, 733 142 411

EDEN Nový Jičín, denní stacionář
Beskydská 274,  741 01  Nový Jičín
eden.nj@slezskadiakonie.cz, 739 051 189

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
U Jičínky 25, Pod Lipami 19, 741 01 Nový Jičín
g.lhotska@slezskadiakonie.cz, 734 416 302, 734 366 561

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny
Školní 926, 742 21 Kopřivnice
g.lhotska@slezskadiakonie.cz, 734 366 561; effatha.kop@slezskadiakonie.cz, 703 872 222

KARMEL Tichá, denní stacionář
Tichá 295, 742 74
ticha@slezskadiakonie.cz, 733 142 413, 734 780 233

KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením
Tichá 295, 742 74
karmel.ticha@slezskadiakonie.cz, 733 142 413, 734 780 233

RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
Sokolovská 9, 741 01, Nový Jičín
rut.nj@slezskadiakonie.cz, 734 366 561, 739 525 375

 

Oblast Karvinsko

  vedoucí oblasti: Ing. Bc. Milana Bakšová
(603 416 882;
 m.baksova@slezskadiakonie.cz)

BETHEL Karviná, azylový dům
Stavbařů 2199, 734 01 Karviná - Mizerov

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, vrátnice: 733 677 344, 731 629 617

BETHEL Karviná, sociální rehabilitace
Stavbařů 2199, 734 01 Karviná - Mizerov

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, vrátnice: 733 677 344, 731 629 617

BETHEL Karviná, terénní program
Stavbařů 2199, 734 01 Karviná - Mizerov

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, vrátnice: 733 677 344, 731 629 617

BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum
Lešetínská 1945, 733 01 Karviná - Fryštát

nocleharna@slezskadiakonie.cz, 605 231 660, 737 212 773

BETHEL Karviná, noclehárna
Lešetínská 1945, 733 01 Karviná - Fryštát

nocleharna@slezskadiakonie.cz, 605 231 660, 737 212 773

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny
V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj

sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz , 734 788 087, ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz, 737 789 720

ELIM Stonava, pečovatelská služba
Stonava 1080, 735 34  Stonava
vedouci.elimstonava@slezskadiakonie.czsocp.elimstonava@slezskadiakonie.cz, 731 425 112, 596 420 590

EUNIKA Karviná, denní stacionář
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, 731 670 761

EUNIKA Karviná, poradna rané péče
K
ašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice
poradce.rp@slezskadiakonie.cz, 739 684 916; vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, 731 670 761

EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, 731 670 761

HANNAH Orlová, azylový dům
Klášterní 367, 735 11 Orlová - Město

vedouci.ad@slezskadiakonie.cz, 605 292 991

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením
Lázeňský park 463/12, 735 03  Karviná - Lázně Darkov

hosana@slezskadiakonie.cz, 731 420 016, 737 789 720

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj
online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

KONTAKT Karviná, terénní program
G. Morcinka, 733 01 Karviná - Nové Město

kontakt.ka@slezskadiakonie.cz, 733 142 401, 739 685 519

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení
Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná -  Fryštát
noe.ka@slezskadiakonie.cz, 604 642 991

OBČANSKÁ PORADNA Karviná, odborné sociální poradenství
V Aleji 435, 734 01  Karviná - Ráj

obcan.ka@slezskadiakonie.cz734 645 272

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj
pohoda@slezskadiakonie.cz, 603 855 041

RÚT Karviná, sociální rehabilitace
Komenského 611/11, Karviná – Nové Město
rut.karvina@slezskadiakonie.cz, 734 681 565

RÚT Havířov, sociální rehabilitace
Svornosti 2/86, Havířov - Město (budova H)
rut.havirov@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům
Petrovice u Karviné 616, 735 72
sara@slezskadiakonie.cz, 734 183 890

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V Aleji 435/12, 734 01  Karviná 1 – Ráj
Detašované pracoviště:
Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové město

soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz, 604 642 991  

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program
Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město
online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program
Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město
online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

 

Oblast Ostravsko

vedoucí oblasti: Bc. Renáta Motyková, DiS
(733 142 429;
 r.motykova@slezskadiakonie.cz)
oblastní webové stránky http://ostravahavirov.webnode.cz

ARCHA Ostrava, chráněné bydlení
Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov

archa.ostrava@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 763

DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava,  odlehčovací služby
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

ELIM Ostrava, pečovatelská služba
Štramberská 2871/47, 703  00, Ostrava
elim@slezskadiakonie.cz, 734 769 701, 605 292 993

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centrum
Opletalova 4/ 607, 736 01 Havířov-Šumbark

ic.havirov@slezskadiakonie.cz, 596 611 239, 731 677 460

KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Drátovenská 246, 735 51 Bohumín - Pudlov
kanaan@slezskadiakonie.cz, 733 625 556

KONTAKT Bohumín, terénní program
Drátovenská 246, 735 51  Bohumín-Pudlov

kc.bohumin@slezskadiakonie.cz, 734 640 269

NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení
Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov
psb.ostrava@slezskadiakonie.cz, 731 670 763, 731 128 449


OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství
Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava

obcan.ov@slezskadiakonie.cz, 734 645 275

OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství
Opletalova 4/ 607, 736 01 Havířov-Šumbark

obcan.ha@slezskadiakonie.cz, 734 864 124

PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství
Opletalova 4/ 607, 736 01 Havířov-Šumbark
prorodinu@slezskadiakonie.cz, 732 804 353

Poradna rané péče SALOME, raná péče
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín

salome@slezskadiakonie.cz,  703 434 862

RÚT Bohumín, sociální rehabilitace
Nám.Svobody 7, 735 81 Bohumín, Starý Bohumín
rut.bo@slezskadiakonie.cz, 731 194 012

SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín

salome@slezskadiakonie.cz,  703 434 862

SILOE Ostrava, centrum denních služeb
Rolnická 55, 709 00  Ostrava - Nová Ves

siloe@slezskadiakonie.cz, 733 142 425

SILOE Ostrava, odlehčovací služby
Rolnická 55, 709 00  Ostrava - Nová Ves

siloe@slezskadiakonie.cz, 733 142 425

SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem
Rolnická 55, 709 00  Ostrava - Nová Ves
siloe@slezskadiakonie.cz, 733 142 425


SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín - pracoviště Ostrava, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava - Hulváky

soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz, 734 769 703, 605 232 919

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín - pracoviště Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Drátovenská 246, 735 51  Bohumín - Pudlov

soc.asistence.bo@slezskadiakonie.cz, 734 360 326, 605 232 919


 

Oblast Těšínsko

vedoucí oblasti: Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.
(734 177 912;
d.bystronova@slezskadiakonie.cz)

ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení
Dukelská 2096/5a, 737 01 Český Těšín

archa.ct@slezskadiakonie.cz 734 891 828

BETHEL Český Těšín, noclehárna
Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín

bethel.ct@slezskadiakonie.cz, 731 682 236, 737 206 446 

BETHEL Český Těšín, terénní program
Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín

bethel.ct@slezskadiakonie.cz, 731 682 236, 737 206 446 

BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum
Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín

bethel.ct@slezskadiakonie.cz, 731 682 236, 737 206 446 
   

EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov

ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz, 558 748 008, 730 844 482

EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov

ebenezer.dilny@slezskadiakonie.cz, 558 748 008, 730 844 482

EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář
Třanovice 188, 739 53 Třanovice
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín

eden@slezskadiakonie.cz, 558 746 844

LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby
Třanovského 1758, 737 01 Český Těšín

lydie@slezskadiakonie.cz, 558 712 728, 737 117 998

LYDIE Český Těšín, poradna rané péče
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín

lydie@slezskadiakonie.cz, rp.lydie@slezskadiakonie.cz, 558 712 728, 737 117 998

LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín

lydie@slezskadiakonie.cz, rp.lydie@slezskadiakonie.cz, 558 712 728, 737 117 998

Program pro pěstounské rodiny
pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz, 730 547 947

Pobočka PPR Český Těšín
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
pestouni.ct@slezskadiakonie.cz, 606 832 551, 731 519 985

Pobočka PPR Karviná, Orlová                                                                                                                                
Masarykovo nám. 6, 733 01 Karviná-Fryštát                                                          
pestouni.ka@slezskadiakonie.cz, 605 205 208  

Pobočka PPR Třinec, Jablunkov
nám. Míru 551, 739 61 Třinec 
Návsí 650, 739 92

pestouni.tc@slezskadiakonie.cz, pestouni.ja@slezskadiakonie.cz, 605 205 121

Pobočka PPR Frýdek-Místek
Kostíkovo nám. 646, 738 01 Frýdek-Místek
pestouni.cz@slezskadiakonie.cz, 731 519 985                                                  
                                        

Pobočka PPR Havířov, Ostrava                                                                 
Opletalova 4, 736 01 Havířov-Šumbark
pp.vedouci.ha@slezskadiakonie.cz, 734 640 284   

 

Oblast Pobeskydí

  vedoucí oblasti: Mgr. Halina Pientoková, DiS.
(737 478 244;
h.pientokova@slezskadiakonie.cz)

BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením
Komorní Lhotka 68, 739 54

betezda@slezskadiakonie.cz, 558 694 239, 734 394 401

EFFATHA Frýdek - Místek, sociálně terapeutické dílny
tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01  Frýdek - Místek
dilny.fm@slezskadiakonie.cz, 734 510 157

NOE Frýdek-Místekpodpora samostatného bydlení
tř. T. G. Masaryka 1101, 73801 Frýdek – Místek

psb.fm@slezskadiakonie.cz, 734 510 157

RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
rut.sp@slezskadiakonie.cz, 733 142 408 
 


RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace
tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek – Místek
rut.fm@slezskadiakonie.cz, 737 227 857
 


RÚT Třinec
, sociální rehabilitace
Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec

rut.tr@slezskadiakonie.cz, 734 369 694

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory
Komorní Lhotka 210, 739 54
h.pientokova@slezskadiakonie.cz, 737 478 244


TABITA Český Těšín, odlehčovací služby
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
asistence.ct@slezskadiakonie.cz, 558 713 772, 739 525 242


TABITA Třinec, odlehčovací služby
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec - Staré Město
asistence.tr@slezskadiakonie.cz, 558 990 403, 737 221 105


TABITA Jablunkov, odlehčovací služby
Dukelská 108, 739 91  Jablunkov
asistence.jb@slezskadiakonie.cz, 731 625 187


TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
asistence.ct@slezskadiakonie.cz, 558 713 772, 739 525 242


TABITA Třinec, osobní asistence
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec - Staré Město
asistence.tr@slezskadiakonie.cz, 558 990 403, 737 221 105


TABITA Jablunkov
, osobní asistence
Dukelská 108, 739 91  Jablunkov
asistence.jb@slezskadiakonie.cz, 731 625 187

Projetky a programy

Podpora pečujících osob v Pobeskydí
SEN centrum Třanovice 188, 739 53
podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz, 739 392 024

 

Oblast Frýdek-Místek, Třinec

vedoucí oblasti: Petr Wiselka
(604 820 484; 
p.wiselka@slezskadiakonie.cz)

ARCHA Třinec, chráněné bydlení
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada

archa.trinec@slezskadiakonie.cz, 558 990 411, 734 363 348
Palackého 400, 739 61 Třinec - Lyžbice
sp.archatc@slezskadiakonie.cz, 734 363 348

BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům
Bahno - Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek

bethel.fm.ad@slezskadiakonie.cz, 734 862 307 (služba vrátnice)

BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna
Bahno - Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek

nocleharna.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307 (služba vrátnice)

BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum
Bahno - Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek

bethel.fm.ndc@slezskadiakonie.cz, 734 862 307 (služba vrátnice)

BETHEL Frýdek-Místek, terénní program
Bahno - Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307 (služba vrátnice)


BETHEL Třinec, azylový dům
Frýdecká 191, 739 61 Třinec

bethel.tc@slezskadiakonie.cz, 558 334 861, 737 206 445

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum
Frýdecká 191, 739 61 Třinec

bethel.tc@slezskadiakonie.cz, 558 334 861, 737 206 445

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace
Frýdecká 191, 739 61 Třinec

bethel.tc@slezskadiakonie.cz, 558 334 861, 737 206 445

BETHEL Třinec, terénní program
Frýdecká 191, 739 61 Třinec

bethel.tc@slezskadiakonie.cz, 558 334 861, 737 206 445

BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada

bethel.kanada@slezskadiakonie.cz, 558 990 412, 733 142 414


ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství
Máchova 643, Třinec 739 61

elpis.tc@slezskadiakonie.cz, 558 320 300 , 605 205 142

EXIT, terapeutická komunita
Komorní Lhotka 151, 739 53
exit.vedouci@slezskadiakonie.cz 703 872 230

JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada

jordan@slezskadiakonie.cz, 558 990 411, 734 363 348

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení
Hraniční 280, 739 61  Třinec

noe.tc@slezskadiakonie.cz, 737 478 288

OÁZA Nebory, azylový dům
Nebory 2, 739 61
oaza@slezskadiakonie.cz, 731 190 220


SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy
Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek

sara.fm@slezskadiakonie.cz, 734 640 266

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi
Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek

sara.fm@slezskadiakonie.cz, 734 640 266

SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy
Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek

sara.fm@slezskadiakonie.cz, 734 640 266

SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace
Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek

sara.fm@slezskadiakonie.cz, 734 640 266

SÁRA Třinec, azylový dům
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada

ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz, 558 990 401

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Máchova 643, 739 61 Třinec

elpis.tc@slezskadiakonie.cz, 558 320 300, 605 205 142

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návsí 650, 739 92 Návsí
elpis.tc@slezskadiakonie.cz, 558 320 300, 605 205 142

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                                  
Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek

asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz, 739 380 145

Frýdek Místek, pobočka Frýdlant nad Ostravicí
asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz, 739 380 145

Projetky a programy

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování v oblasti bydlení a služeb
pro ohrožené, děti, rodiny a další potřebné ve vybraných regionech MSK

Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek
vedouci.sbdp@slezskadiakonie.cz, 731 678 820

Úsek Brno

vedoucí úseku: PhDr. Markéta Heroutová
(731 435 212;
 m.heroutova@slezskadiakonie.cz)

ELIADA Brno, osobní asistence
Kamenná 11, 639 00  Brno - Štýřice

sp.eliada@slezskadiakonie.cz, 605 513 860

Poradna rané péče DOREA Brno, raná péče
Kamenná 11, 639  00 Brno - Štýřice

rp.dorea@slezskadiakonie.cz, 734 862 310

Webové stránky: www.sdbrno.cz 

 

Oblast Diakonického školství

vedoucí oblasti: Ing. Alena Skotnicová
(558 764 360;
 a.skotnicova@skolasd.eu)


MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie<