Jak mám napsat motivační dopis?

Zcela určitě se jedná o dokument, který byste neměli podceňovat. Společně s životopisem je totiž vstupenkou do brány k vytoužené práci; je to Vaše vizitka, na základě které se organizace rozhodne, zda dá šanci ucházet se o místo ve svém týmu právě Vám, nebo dá přednost někomu jinému. Zapomeňte na šablony stažené z internetu, buďte originální. Ještě dříve, než začnete psát, je vhodné zjistit si základní informace (např. z webu) o organizaci, která dané pracovní místo nabízí, stejně tak se podrobněji seznámit nejen s nabídkou, ale také očekáváními potenciálního zaměstnavatele na pracovní místo kladené. Pak si upřímně zodpovězte dvě základní otázky: „Chci opravdu v této organizaci na této pozici pracovat? Pokud ano, proč? Pakliže víte, proč zrovna tato organizace a proč zrovna tato pozice, máte z poloviny vyhráno. Proč z poloviny? Protože nejen motivace, ale také Vaše vlastní reflexe schopností a dovedností je nedílnou součástí tohoto dokumentu, abyste potenciálnímu zaměstnavateli dokázali, že jste pro něj tou nejlepší volbou. Nebojte se toho, začněte pozdravem, v úvodu připomeňte, která pozice Vás zaujala (případně jak jste se o ní dozvěděli), pokračujte, proč Vás tato pracovní nabídka oslovila, čím Vás zaujala i sama organizace a plynule přejděte na reflexi (ideálně na základě konkrétních příkladů) svých dovedností a schopností, které jsou pro zastání dané pracovní pozice nezbytné. V závěru je vhodné se rozloučit. Připojte svůj podpis. Vždy si text pečlivě zkontrolujte, dávejte si pozor na gramatické a stylistické chyby.   

 

Budu mít tabulkový plat?

Jako nezisková organizace nemůžeme využívat platové tabulky, kterými se řídí zaměstnanci veřejné správy. Mzdy se řídí vytvořeným mzdovým předpisem v souladu s Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. a katalogem prací dle Nařízení vlády č.222/2010 Sb. o Katalogu prací ve veřejných službách a správě. Další složku mzdy tvoří osobní ohodnocení, zvláštní příplatek nebo kompetenční příplatek a příplatky stanovené zákoníkem práce (práce v SO, NE, v NOCI, o SVÁTCÍCH)

Mohu při práci studovat?

Ano, můžete. Slezská diakonie podporuje své zaměstnance při zvyšování i prohlubování kvalifikace. Při zvyšování kvalifikace sepisujeme se zaměstnanci kvalifikační dohody. 


Můžete mě zaměstnat, pokud ještě nemám kurz pracovníka v sociálních službách?

Samozřejmě, ale podmínkou je do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání tento kurz absolvovat.
Instituty, kde lze absolvovat kurz pro Pracovníka v sociálních službách:

Úřad práce
POE Educo, spol. s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
EDLIT s.r.o, vzdělávací agentura
KaPA, kvalifikační a personální agentura, o.p.s


Jaký je rozdíl mezi pracovníkem v sociálních službách a sociálním pracovníkem?


Pracovník v sociálních službách pracuje v přímé péči s klienty. Jedná se o přímou obslužnou péči o osoby spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, uspokojování psychosociálních potřeb atd.

Sociální pracovník vykonává odbornou práci, pro kterou je nutné splňovat vzdělání, a to studiem na vyšší odborné nebo vysoké škole v oboru sociální práce nebo oboru příbuzném dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Sociální pracovník provádí sociální šetření, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, poradenství apod.


Mohu působit jako sociální pracovník, když nemám vzdělání v oboru sociálních služeb, ale léta praxe v sociálních službách?

Napište nám, kde, na jaké pozici a jak dlouho jste pracoval/a, vaše nejvyšší vzdělání, a my Vám na MPSV zjistíme, zda bude Vaše praxe uznána.
 

Mgr. Lenka Waszutová, MBA
vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, tisková mluvčí
tel.: 558 764 320, 604 229 619
e-mail: l. waszutova@slezskadiakonie.cz
 

 

Veronika Nyberová

vedoucí Odboru Personalistika a mzdy
tel.: 558 764 320, 731 120 262
e-mail: v.nyberova@slezskadiakonie.cz
 
 


Bc. et Bc. Halina Mihulková

hlavní personalista
tel.: 558 764 312, 734 521 451
e-mail: h.mihulkova@slezskadiakonie.cz
 


 

Kontakt:
Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín