Den se sociálním pracovníkem

je již tradiční akce Slezské diakonie připravována v rámci Týdne sociálních služeb České republiky, který vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Den se sociálním pracovníkem je příležitost pro veřejnost a také pro žáky a studenty škol. Jedná se o příležitost pro všechny, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku práce sociálního pracovníka, vidět profesionála v akci, dovědět se více informací o konkrétní službě přímo osobně od pracovníků a odborníků z oboru.

Slezská diakonie vždy otevírala dveře do svých sociálních služeb a nabízela možnost ve svých střediscích prožít hodinu se sociálním pracovníkem.

2021

V roce 2021 jsme si pro Vás u příležitosti Týdne sociálních služeb připravili několik on-line vstupů v rámci již tradiční akce Slezské diakonie Den se sociálním pracovníkem, během které se snažíme přiblížit profesi sociálního pracovníka a oblast sociálních služeb. 

Připravili jsme následujícící akce:
 4. 10. 2021 - živý vstup se sociálním pracovníkem ze sociálně aktivizační služby střediska LYDIE Český Těšín paní Kotálovou
 5. 10. 2021 - živý vstup se sociálním pracovníkem ze služby domova pro osoby se zdravotním postižením ze střediska BETEZDA Komorní Lhotka paní Chudíkovou
 6. 10. 2021 - diskuse se studenty oboru sociální činnost ze střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě
 7. 10. 2021 - diskuse se studenty oboru veřejnosprávní činnost ze střední školy Třinecká obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy s.r.o
 8. 10. 2021 - živý vstup se sociálním pracovníkem ze služby azylový dům pro matky s dětmi ze střediska CHANA Bruntál paní Vyroubalovou

 Veškeré akce naleznete na facebooku Slezské diakonie a na YouTube Slezské diakonie.

Na závěr celé akce Den se sociálním pracovníkem jsme natočili pořad Setkání k tématu, kde jsme celou akci vyhodnotili a spolu se sociální pracovnicí z BETHELU Český Těšín paní Holínkovou odpověděli na otázky, které vyplynuly z jednotlivých témat. 

Přijměte naše pozvání ke sledování
a podpořte tak sociální služby a odbornou profesi sociálního pracovníka,
který, nejen v Covidové době, má své nezastupitelné místo, při pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci.

 

Zveme k setkání s Mgr. Kristýnou Kotalovou, sociální pracovnicí střediska LYDIE Český Těšín sociálně aktivizační služby.
Pořad moderuje Mgr. Lenka Waszutová, MBA, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů.

Zveme Vás k setkání s Kateřinou Chudíkovou, DiS. sociální pracovnicí střediska BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením.
Pořad moderuje Bc. Veronika Nyberová, personální partner pro oblasti Pobeskydí a Těšínsko, vedoucí Odboru Personalistika a mzdy.

Setkání se studenty Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace oboru sociální činnost.

Ptáme se a rozvíjíme témata

 • Motivace pro práci v sociálních službách
 • Motivace pro práci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením
 • Prestiž profese a budoucnost práce v sociálních službách

Vážíme si účasti studentů a kolegyň v této diskusi a děkujeme všem hostům pořadu!
Terezie Šešulková - studentka
Kateřina Jochcová - studentka
František Hořínek - student
Lukáš Cieslar - student
Veronika Sasynová - personální partnerka Slezské diakonie
Pavlína Macková - sociální pracovníce střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava
Pořad moderuje Lenka Waszutová - vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů

 

Diskuse se studenty TŘINECKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

Ptáme se a rozvíjíme témata

 • Povědomí veřejnosti o sociálních službách
 • Motivace pro práci s rodinami, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • Prestiž profese a budoucnost práce v sociálních službách

Vážíme si účasti studentů a kolegyň v této diskusi a děkujeme všem hostům pořadu! 
- Lydie Wisełková, sociální pracovnice střediska SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov
- Michaela Vrbovská, personální partnerka Slezské diakonie
- studentky Simona Neugebaurová a Hana Kapsiová
Pořad moderuje Lenka Waszutová - vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů

 

Zveme Vás k setkání s Zuzanou Vyroubalovou, DiS., sociální pracovnicí střediska CHANA Bruntál, azylový dům pro rodiny s dětmi.
Pořad moderuje Ing. Veronika Sasynová, personální partner pro Oblast Bruntál, Krnov, Novojičínsko a Ostravsko

 

Přinášíme Vám závěrečný příspěvek ke Dni se sociálním pracovníkem a to další díl pořadu Setkání k tématu.
S našim hostem paní Zuzanou Holinkovou, sociální pracovnicí střediska BETHEL Český Těšín jsme hodnotili proběhlý týden a diskutovaná témata.

 

Děkujeme tímto všem sociálním pracovníkům za jejich práci, nasazení, soustavný osobní i profesní rozvoj a prezentaci jejich práce.

Rovněž věříme, že společnými silami budeme dále rozvíjet status profese.

 

2020

Letošní akce v roce 2020 je však jiná. S ohledem na koronavirovou epidemii je našim zájmem primárně bezpečnost našich uživatelů a pracovníků ve službách. Omezení spojená s nouzovým stavem nám ani nedovolují přivítat v našich službách studenty škol v rámci této akce. Proto jsme se rozhodli uspořádat letošní roční jinak, on-line. Do našeho "studia" si každý den od 5. do 9. 10. 2020 zveme jednoho hosta, který v živém vysílání přiblíží svou práci, své poslání, bude sdílet svůj příběh a také bude odpovídat na otázky z řad široké veřejnosti a studentů škol. Celá akce se odehrává na facebooku Slezské diakonie. 

Akce Slezské diakonie je určena všem, kteří chtějí poznat práci sociálního pracovníka. Na základě této zkušenosti budou chápat, jak sociální pracovníci pomáhají seniorům, lidem s postižením, lidem bez domova nebo lidem s jiným sociálním problémem. Je to také příležitost zvážit studium sociální práce a poté hledat pracovní uplatnění v sociálních službách.

 

 • Host pořadu: Mgr. Ester Heczková, vedoucí Programu pro pěstounské rodiny
 • Moderátor pořadu: Mgr. Lenka Waszutová, MBA, vedoucí Sekce řízení lidských vztahů

 

 • Host pořadu: Bc. Zuzana Holinková, DiS., sociální pracovník střediska BETHEL Český Těšín
 • Moderátor pořadu: Bc. Veronika Nyberová, vedoucí personálního odboru, personální partner pro Oblast Těšínsko, Pobeskydí

 

 

 • Host pořadu: Mgr. Veronika Raszková, vedoucí střediska SILOE Ostrava
 • Moderátor pořadu: Ing. Veronika Sasynová, personalista - personální partner pro Oblast Ostravsko a Krnov, Bruntál

 • Host pořadu: Bc. Kateřina Gavendová, DiS., sociální pracovník střediska BETHEL Třinec.
 • Moderátor pořadu: Bc. Michaela Vrbovská, personalista - personální partner pro oblast Třinec, Frýdek Místek, Karvinsko a úsek Brno

 

 • Host pořadu: paní Bc. Daniela Lisá, DiS., sociální pracovník střediska EDEN Český Těšín

 • Moderátor pořadu: Mgr. Lenka Waszutová, MBA, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů 


 

2019
Jak se odborně řeší sociální problémy?

I v roce 2019 se připravili sociální pracovníci Slezské diakonie, aby představili lidem svou práci, kterou pomáhají zvládnout složité sociální situace různým lidem v různých situacích. Měli jste příležitost vybrat si z mnoha různých sociálních služeb v různých městech službu, kterou jste chtěli navštívit a tak získat spoustu zajímavých informací, které také obohatí i Váš osobní život.


Slezská diakonie nabízela příležitost seznámit se blíže s prací v sociálních službách, možnost prohlédnout si službu a zeptat se odborných pracovníků na vše, co je potřeba, v těchto střediscích:

EDEN Český Těšín, EFFATHA Frýdek-Místek, SILOE Ostrava, INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, DUHOVÝ DŮM Ostrava, OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, ELIM Ostrava, EFFATHA Nový Jičín, Kopřivnice, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, BETHEL Třinec, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, ELPIS Třinec, JORDÁN Třinec, ARCHA Třinec, NOE Třinec, ELIADA Brno, Poradna rané péče DOREA Brno.

 

 

 

Že se Den se sociálním pracovníkem  vydařil je zřejmé i ze zpětných vazeb účastníků.

Patrný je obdiv k profesi sociálního pracovníka, k náročnosti této profese. 

Děkujeme naším sociálním pracovníkům za perfektní přípravu prezentace své práce a návštěvníkům, spolupracujícím školám, za jejich účast a zpětné vazby, které může nalézt ZDE

Minulé ročníky
8. - 12. 10. 2018

Zážitek, možnost vidět profesionála v akci. 

Vyhodnocení dotazníků

Fotogalerie/blog

Program

2. - 8. října 2017

Proběhl již 2. ročník akce Slezské diakonie pro veřejnost, studenty a žáky škol Den se sociálním pracovníkem. Akce se konala v rámci Týdne sociálních služeb a probíhala na několika střediscích SD.

Fotogalerie a vyhodnocení dotazníků ZDE

 

1. ročník Dne se sociálním pracovníkem proběhl v roce 2016. 

Fotogalerie ZDE

Mgr. Lenka Waszutová, MBA
vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, tisková mluvčí
tel.: 558 764 320, 604 229 619
e-mail: l.waszutova@slezskadiakonie.cz


 

Veronika Nyberová
vedoucí Odboru personalistika a mzdy
personální partner pro oblasti Pobeskydí a Těšínsko
tel.: 558 764 320, 731 120 262
e-mail: v.nyberova@slezskadiakonie.cz


Bc. et Bc. Halina Mihulková
hlavní personalista
tel.: 558 764 312, 734 521 451
e-mail: h.mihulkova@slezskadiakonie.cz

 


Bc. Michaela Vrbovská

personalista - personální partner pro oblasti Karvinsko,
Frýdek-Místek, Třinec, úsek Brno
tel.: 737 212 774
e-mail:m.vrbovska@slezskadiakonie.cz

 

Ing. Veronika Sasynová
personalista - personální partner pro oblasti Bruntál,
Krnov, Nový Jičín a Ostravsko
tel.: 731 670 774
e-mail:v.sasynova@slezskadiakonie.czKontakt

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

 

on-line zpravodajství ze služeb Slezské diakonie