Personální noviny Slezské diakonie

Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo k lidem, ale k Pánu. 
 

                                                                                       Koloským 3,23

 

 

 

 

 

 

 

 


Kariérní projekty

Smyslem Kariérních projektů je posilovat status profesí pracovníků v sociálních službách, seznamovat širokou veřejnost s obsahem jednotlivých sociálních služeb a s obsahem práce v nich, současně také zvyšovat zájem lidí o kariérní uplatnění v sociálních službách. Jde o ambiciózní cíl, který společně s personalisty realizují také kolegové z PR oddělení a další spolupracovníci napříč Slezskou diakonií. Stěžejní je rovněž spolupráce se školami. Jsme vděční všem ředitelům, výchovným poradcům, kteří se zapojují do spolupráce s námi s vizí společného cíle zvyšovat status profesí v sociálních službách.
 

Konference s mezinárodní účastí na téma

Perspektiva lidí v sociálních službách z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů

Tématem konference, která se konala 8. 10. 2019, byla motivace ať už k samotnému studiu sociálního oboru nebo následně k profesní aspiraci v sociálních službách, ptali jsme se, zdali jsou mladí lidé či lidé obecně motivování studovat a následně působit v sociálních službách, zdali jsme schopni zvyšovat status sociálních služeb, oboru sociální práce u veřejnosti a co mohou udělat zaměstnavatelé nebo poskytovatelé vzdělávání? Neméně důležitou otázkou a výzvou zůstává udržení zaměstnanců v profesích sociálních služeb. Jak se nám to může podařit a jaké jsou příklady dobré praxe v oblasti personální práce?

 

 

 "Abychom úspěšně poskytovali sociální služby,
potřebujeme lidi, kteří chtějí pomáhat zlepšovat
kvalitu života druhým, jsou připraveni stále se
učit novým věcem, chtějí pracovat samostatně
a růst po osobnostní i profesní stránce.
Připojte se k nám."

Lenka Waszutová
vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informační memorandum pro zaměstnance Slezské diakonie ZDE