Events List Navigation

Aktuálně

Etika a křesťanské hodnoty v sociální práci

Etika a křesťanské hodnoty v sociální práci - to bylo téma dvoudenní konference pro více než 80 vedoucích zaměstnanců ve Slezské diakonii. V příspěvcích několika skvělých řečníků a také v rámci workshopů jsme se věnovali etickým otázkám spojeným…

Program pro pěstounské rodiny v rámci akce Dejme dětem rodinu

V neděli se konala akce Dny rodin 2021, kde Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie prezentoval své služby. Akci pořádá Moravskoslezský kraj v rámci kampaně Dejme dětem rodinu. Akce byla doprovázena bohatým zábavným a edukačním programem…

Děkujeme za pozvání na oslavu výročí Domova Alzheimer v Karviné

Dne 09.09.2021 jsme byli pozváni na oslavu 7.narozenin Domova Alzheimer v Karviné ve stylu lidových tradic. Za krásného slunného počasí jsme se na zahradě tohoto domova navrátili do starých časů, zaposlouchali se do lidových písní a cimbálových…

Setkání tří rozdílných, vzájemně se podporujících skupin + pozvání na Biatlon pro handicapované

Špekáček na ohni, dobrá nálada a skvělý zážitek Již po několikáté se opět sešli tři rozdílné, avšak vzájemně se podporující skupiny. Uživatelé střediska BETEZDA Komorní Lhotka, jejímž posláním je poskytování pobytové sociální služby lidem s…

Terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi

Poradna rané péče Slezská diakonie Eunika Karviná připravila terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi.  Poděkování: našim rodinám za důvěru, kterou nám daly při hlídání svých dětí, úžasným asistentům, kteří hlídali děti s maximálním…

Prezenční výstava výrobků střediska EFFATHA Karviná v poliklinice v Karviné-Mizerově

Dne 12.08. 2021 jsme připravili prezentační výstavu výrobků Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutických dílen v prostorách polikliniky v Karviné-Mizerově, kde se momentálně naše dílny na přechodnou dobu nacházejí. Zpříjemnili jsme…