Events List Navigation

Aktuálně

Novoroční bohoslužba Slezské diakonie

Novoroční bohoslužba Slezské diakonie V pátek 7. ledna 2022 přivítal českotěšínský kostel Na Nivách asi 100 účastníků ze středisek a škol Slezské diakonie. V rámci již tradiční novoroční bohoslužby byl prostor pro krásné společenství, dobré…

Jaký byl rok 2021 ve středisku BENJAMÍN?

Jaký byl rok 2021 ve středisku BENJAMÍN? Když se ohlížíme za rokem 2021, můžeme s jistotou říct, že byl pestrý a to nás velmi těší. Ano, byl spojen s pandemií, která ovlivňovala každého z nás jak soukromě, tak také pracovně. Ale máme…

Předání automobilu - RÚT Krnov

Sociální rehabilitace RÚT Krnov pořídila díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje z Programu KSS 4/21 osobní automobil. Prostřednictvím auta můžeme efektivněji zajišťovat potřeby lidí se zdravotním postižením v rámci Krnova a území celého…

Drahé kolegyně a kolegové, přátelé

Drahé kolegyně a kolegové, přátelé, budou to tzv. „druhé covidové Vánoce“. Křesťanské Vánoce jsou a zůstanou hluboce radostnou událostí, protože slavíme narození Spasitele na tento svět. Současně může být čas vánoční časem pro opravdové…

Odborné doplňkové služby Úseku Brno

Odborné doplňkové služby nabízí Slezská diakonie - Úsek Brno vedle registrovaných služeb rané péče a osobní asistence rodinám s dětmi s postižením a dětmi předčasně narozenými v Jihomoravském kraji. Unikátní služby ergoterapie, snoezelen,…

Již tradičně přinesl Bratr Jiyun Jang dárky, děkujeme!

Již tradičně přinesl Bratr Jiyun Jang dárky (tradiční korejské sušenky) pro klienty naší oblasti. Tento rok směřují dárky klientům střediska SILOE Ostrava. Děkujeme!