BO žiju všemi smysly!

Sledovat dítě při hře, při radostném pohybu nebo zvídavém zkoumání světa a těšit se z jejich pokroků - to je touhou každého rodiče. Pro některé to ale nemusí být úplně samozřejmé. Děti a mladí lidé se zdravotním znevýhodněním včetně poruch autistického spektra pro svůj rozvoj a radost z běžných věcí jako výlet, zábava na hřišti nebo nakupování potřebují překonat řadu překážek. Jedním z takových dětí je i Maty. A my v SALOME Bohumín jemu i dalším pomáháme. A díky vám bude moci vybudovat speciální prostory pro senzorickou integraci a pomáhat tak ještě lépe!

img

Kdo jsme a komu pomáháme?

Slezská diakonie - SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba poskytuje podporu dětem se zdravotním postižením od 2 let do 11 let a mladým lidem od 12 do 26 let, kteří mají tělesné postižení, mentální postižení, kombinované postižení v kombinaci se smyslovým postižením, dětem a mladým lidem s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra, s těžkými poruchami komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie), které jim znesnadňují jejich zapojení do společnosti.
Ročně podpoříme na 30 dětí.

V SALOME rozvíjíme potenciál dětí pro jejich uplatnění v běžném životě. Naše práce spočívá v intenzivním individuálním kontaktu s dítětem nebo mladým člověkem. Podporujeme je v jejich přirozením prostředí, s ohledem na věk, potřeby a zájmy každého z nich. Zásadní je pro nás spolupráce s rodiči a sourozenci. Naše klienty podporujeme také při volnočasových aktivitách v Domě dětí a mládeže Bohumín, kde mají příležitost nejen rozvíjet svůj zájem, ale také být v přirozeném kontaktu s jejich vrstevníky. 

img

Maminka vypráví příběh Matyho a střediska SALOME Bohumín

„Celá naše cesta začala tím, když se Máťa narodil, těhotenství neprobíhalo zcela standardně a Maty přišel na svět dříve, než jsme čekali. První náznaky, že něco není tak úplně v pořádku, jsme začali pozorovat doma, zvláštní třepání ručiček okolo uší. Máťa na nás obecně jen velmi zřídka reagoval, a to jak na jméno, společnou hru i na další sociální interakci. Poté již začala padat slova o autismu i u odborných lékařů.
V tu chvíli jsme neměli žádné povědomí o tom, co obnáší autismus.
Po nějaké době nám Máťu přijali do sociálně aktivizační služby. Společně s paní sociální pracovnicí se nastavil první jakýsi menší cíl, kam bychom chtěli, aby se Máťa posunul. První půl rok jsem upřímně nevnímala žádný enormní pokrok, bylo to jen to vědomí, že se pro Máťu snažíme dělat něco navíc. V tu dobu jsem si ani nedokázala představit, že by se Máťa zvládl koncentrovat, sedět u stolečku a spolupracovat při společné činnosti tak jako tomu je dnes.“

V tu chvíli jsme neměli žádné povědomí o tom, co obnáší autismus.

​​

Na terapiích se také poprvé začal seznamovat s režimem a celkově s komunikačními kartičkami, které jsme zařadili do užívání i doma. Se vším novým jsme se ho snažili seznamovat v rámci hry. Tak jako u všech dětí, Máťa měl dobré ale i špatné dny.  Neúspěchy, které nás při tom provázely byly těžké, často jsem o tom mluvila sociální pracovnicí a útěchou mi bylo nejen to, že ty pokroky tam jsou, jen já jelikož jsem s Máťou trávila každý jeden den, je ne příliš zřetelně vidím, ale i to že tomu dáme čas a o to víc úsilí.  
Zpětně se na to dívám jako na cestu, která se zdála být na počátku opravdu náročná, ale za kterou stojí výsledky. Byly dny kdy se mu na terapii viditelně nechtělo ale dnes se těší na každou jednu, chápe režim, ví, co bude následovat, má možnost rozhodnout se což také přispívá k jeho zklidnění a lepší spolupráci a z terapie odchází s úsměvem.“

Zpětně se na to dívám jako na cestu, která se zdála být na počátku opravdu náročná, ale za kterou stojí výsledky. 

​​

Proč chceme rozvíjet senzorickou integraci?

Jednou z metod, kterou při práci s dětmi a mladými lidmi s postižením, autismem a chováním náročným na péči využíváme, je senzorická integrace. Senzorická (smyslová) integrace je schopnost člověka nezbytná pro úspěšný proces učení. Umožňuje přijímat informace prostřednictvím smyslů a následně je využívat v každodenním životě. Narušením funkce senzorické integrace vznikají problémy s nízkou nebo naopak vysokou citlivostí a s rozlišováním podnětů, které působí na naše smysly. Cílem této metody je podpořit děti a mladé lidi v rozvoji schopností nervové soustavy tak, aby běžným způsobem dokázali zpracovávat smyslové podněty a adekvátně na ně reagoval. 
Metoda senzorické integrace zmírňuje obtíže v jemné motorice, obratnosti, plánování pohybů, koordinaci oko – ruka, vyhýbání se aktivitám spojeným s pohybem, opožděný vývoj řeči, nesprávnou artikulaci, impulzivitu, potíže s pozorností, sezení za stolem a v návaznosti na to i čtení, psaní a počty. 

img

img

img

img

 

S čím nám můžete pomoct?

Abychom spolu s našimi mladými klienty dosáhli při senzorické integraci co nejlepších výsledků potřebujeme dvě věci. Citlivé profesionály a speciální prostory. To první – empatické a profesionální sociální pracovnice - už máme. A na tom druhém – speciálním prostoru pro senzorickou integraci – usilovně pracujeme. A věříme, že i díky vám dojdeme do zdárného finále!
U nás v SALOME máme prostory bývalé rehabilitace plné starého nefunkčního vybavení, které nemůžeme s našimi klienty využívat. Tyto prostory vyčistíme, zasypeme bazén, zrekonstruujeme podlahy a zdi a vytvoříme krásné nové prostředí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením nebo autismem. Na co těšíme? Na světlý a tmavý snoezelen
a speciální tělocvičnu, kde se budou děti jako Maty moci rozvíjet, učit se a především zapojit všechny své smysly.
Podpořte nás a podpoříte budoucnost dětí nejen v Bohumíně.
BO všichni žijeme všemi smysly!

img