Psí náruč

Pomozte nám získat prostředky na canisterapii pro děti z azylového domu SÁRA Frýdek-Místek. Děti z azylových domů trpí nezpracovanými traumaty a my bychom jim skrze tuto terapii chtěli pomoci. Pes už pouhou svou přítomností dokáže vyvolat pozitivní emoce všude tam, kde je jich nedostatek. Canisterapii u nás na středisku bude provádět společnost Podané ruce F-M.

V našem středisku SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům se věnujeme klientkám a jejich dětem s plným nasazením, ale přeci jen základním úkolem sociálních služeb je pomoci klientům s jejich sociální situací. Snažíme se zde být pro naše klientky, naslouchat jim a být jim průvodcem v jejich nelehké situaci. Také klientky motivujeme k terapeutické cestě za pomoci jiných odborníků. Jsme vděční, že můžeme občas spolupracovat i s pracovníky jiných organizací, kteří se specializují na práci s dětmi. Cítíme ale, že chceme pro naše děti udělat ještě něco víc. A tak přicházíme s nápadem začít spolupracovat s organizací Podané ruce a její službou canisterapie.