Semináře

Semináře jsou jednou z příležitostí, jak chceme dobrovolníky, tak i jejich supervizory provázet v průběhu "dobrovolnického roku“, být jim oporou, ale také jim dát příležitost ke sdílení zkušeností a učení se jeden od druhého.

Jak letos semináře probíhaly? Přečti si o tom více na našich stránkách interVIA.

 

Příjezdový seminář

Příjezdový seminář je pětidenní seminář pro nově příchozí dobrovolníky. Pořádá se na samém začátku dobrovolné služby. V jeho průběhu se dobrovolníci mají možnost setkat se s ostatními dobrovolníky a koordinátory a lépe je poznat. Smyslem semináře je provést je programem interVIA, probrat jejich sny a plány do budoucna a zjistit, co se chtějí na své životní cestě coby dobrovolník naučit. 

img

Pololetní seminář

Pololetní seminář se obvykle koná v malebné části Západních Tater na Slovensku nebo v Polsku. Pořádá se uprostřed zimy jako symbolický milník dobrovolníkovy cesty. Dobrovolníci mají možnost sdílet své zkušenosti, inspirovat ostatní svými realizovanými mini-projekty. Pololetní seminář je také skvělou příležitostí k poskytnutí a získání zpětné vazby.

img

Evaluační seminář

V červnu se pořádá čtyřdenní evaluační seminář. Dobrovolníci mají prostor uvědoměle zhodnotit svou zkušenost s rokem dobrovolné služby a definovat nově získané dovednosti i způsob, jak je budou využívat v budoucnu. Je čas se rozloučit a naplánovat, jakým směrem se v budoucnu zaměří!

img

 

Fotogalerie