Lidé se zdravotním znevýhodněním

Dobrovolnická činnost u osob se zdravotním postižením nabízí nepřeberné množství aktivit. Od volnočasových a herních aktivit s dětmi, přes dopomoc při rozvoji nových dovedností, při komunikaci nebo smysluplném využití času dospělých a starších osob. Dobrovolníci zde najdou uplatnění nejen ve hře, v rukodělných dílnách (keramika, textil, proutí), ale také jsou společníky pro procházky, návštěvy kulturních zařízení. Také si s nimi můžete hezky po staru dopisovat.

Připojte se k nám!  

Dobrovolnické centrum Český Těšín

Šárka Petrželová
tel.: 731 670 768
e-mail: s.petrzelova@slezskadiakonie.cz

 

Dobrovolnické centrum Krnov

Veronika Židková
tel.: 733 142 402
e-mail: v.zidkova@slezskadiakonie.cz

 

Těšíme se na vás v těchto službách! 

ARCHA Nový Jičín

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení, je pobytová služba poskytující své služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Sídlíme v krásném prostředí uprostřed zeleně na kraji města Nový Jičín, v místní části Žilina. Klienty v rámci nácviků připravujeme na to, aby byli co nejvíc samostatní a soběstační, a aby případně zvládli samostatný život již mimo naši službu.

 

Budeme moc rádi za Váš čas, který s našimi klienty strávíte. Klienti mají moc rádi procházky, popovídání si, posezení v cukrárně nebo hospůdce, pečení dobrot, hraní si společenských her, návštěvy v jízdárně a další a další aktivity. A kromě klientů na Vás také čekají pracovníci, kteří si své dobrovolníky hýčkají, jsou za ně vděčni a váží si jich.

img

BENJAMÍN Krnov

Denní stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne za pomocí vzdělávacích, pracovně terapeutických, rehabilitačních a volnočasových činností. V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby a přání klienta.

V průběhu poskytování služby je kladen důraz na individuální potřeby, zájmy a možnosti klientů denního stacionáře. Pracovníci mapují míru závislosti klienta na druhých osobách a hledají oblasti, ve kterých je možné podpořit klientův rozvoj. Program v zařízení vychází ze zjištěných potřeb klientů a jejich zájmů.

 

.

 

img

EFFATHA Krnov

V sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Krnov nabízíme dospělým lidem se zdravotním postižením možnost aktivně trávit den činnostmi, které potřebují pro pracovní uplatnění. Také poskytujeme podporu v dovednostech, které jsou využitelné v každodenním životě, ve vztazích s lidmi a v seberealizaci.

 

.

 

 

HARMONIE P.O.

Posláním Domova Harmonie v Krnově je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledají způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě

 

 

 

 

JORDÁN Třinec

Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.

 

 

Dobrovolník není ani školený pracovník, ani klient. Přináší s sebou jiný přístup. Takovou tu normálnost, kamarádství, zájem, snahu pochopit naše chování a nemoc. A je fajn, že každý je jiný.

 

img

ARCHA Třinec

Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec, chráněné bydlení je poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální podporu k získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ.

V chráněném bydlení rádi trávíme čas procházkami a společnými
chvilkami u dobrého jídla či kávy. Uvítáme nápady a realizaci
různorodých finančně dostupných volnočasových aktivit pro
uživatele nebo třeba návštěvu čtyřnohého kamaráda. Velmi bychom
přivítali také podporu při zútulňováni prostor chráněného bydlení –
obrázky, dekorace, vymalování prostor atp.

img

SALOME Bohumín

Posláním sociálně aktivizační služby SALOME je podporovat děti a mladé lidi s postižením od    2 let do 26 let v rozvíjení jejich potenciálu. Prostřednictvím cílených aktivit dáváme klientům příležitost věnovat se činnostem, které dávají smysl, příležitost fungovat běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Těší mě, že jsem dobrovolník v Salome. Pracovníci mě přijali velice srdečně. Baví mě trávit čas s klienty. 

img

ELIADA Brno

Posláním osobní asistence ELIADA Brno je podporovat děti a dospělé osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v Brně a okolí tak, aby mohli žít běžný život ve svém domácím prostředí.

img

RÚT Brno

Posláním sociální rehabilitace RÚT Brno je podporovat dospívající a dospělé osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v Brně a okolí tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně a soběstačně v prostředí, které si k životu samy zvolily.
 

img

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

Škola Slezské diakonie, již od svého vzniku roku 2000, poskytuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Vzdělávání je uskutečňováno v mateřských , základních a středních školách v městech Český Těšín, Karviná, Bohumín a Ostrava.

Mám jedinou touhu - být užitečný.

img

EUNIKA Karviná

Posláním EUNIKA Karviná, denního stacionáře je pravidelná pomoc a podpora osobám se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. Poskytujeme sociální péči, poradenství a další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce samostatní v každodenním životě.

Dobrovolník je vždy vzácná návštěva.

img

Denní stacionář EDEN Český Těšín, Třanovice

Posláním denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice je podporovat uživatele ve smysluplném trávení dne prostřednictvím vzdělávacích, manuálních a volnočasových aktivit s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a individuální potřeby.

Ve středisku EDEN se můžete přesvědčit jak málo někdy stačí pro radost druhého člověka. Úsměv může přinést společná hra, povídání u kávy nebo obyčejná procházka. 

img

DUHOVÝ DŮM Ostrava

Posláním  služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář je poskytovat našim uživatelům individuální podporu a pomoc směřující k udržení a rozvoji jejich samostatnosti v běžném životě a zajištění základních životních potřeb. Uživatelé naší služby jsou osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením vyžadující pravidelnou podporu a pomoc, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, ve věku 18 – 60 let, pobývající na území města Ostravy (včetně širšího správního obvodu) a Moravskoslezského kraje.

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny je podporovat osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením zejména v získání a upevnění pracovních a sociálních návyků a dovedností na základě jejich individuálních potřeb a tak i přispívat k jejich začlenění do společnosti a k smysluplnému a aktivnímu trávení času.

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením je vytvořit bezpečné prostředí přizpůsobené pro život lidí na invalidním vozíku – zařízení je kompletně bezbariérové. Nabízíme našim klientům možnost prožít důstojný život, tzn. zachování soukromí (jednolůžkové apartmány), uplatňování vlastní vůle (rozhodovat o svém životě, právo na přiměřené riziko), zažívání běžných prožitků.

img