Lidé se zdravotním znevýhodněním

Dobrovolnická činnost u osob se zdravotním postižením nabízí nepřeberné množství aktivit. Od volnočasových a herních aktivit s dětmi, přes dopomoc při rozvoji nových dovedností, při komunikaci nebo smysluplném využití času dospělých a starších osob. Dobrovolníci zde najdou uplatnění nejen ve hře, v rukodělných dílnách (keramika, textil, proutí), ale také jsou společníky pro procházky, návštěvy kulturních zařízení. Také si s nimi můžete hezky po staru dopisovat.

Připojte se k nám!  

Dobrovolnické centrum Český Těšín

Šárka Petrželová
tel.: 731 670 768
e-mail: s.petrzelova@slezskadiakonie.cz

 

Dobrovolnické centrum Krnov

Veronika Židková
tel.: 733 142 402
e-mail: v.zidkova@slezskadiakonie.cz

 

Těšíme se na vás v těchto službách! 

ARCHA Nový Jičín

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení, je pobytová služba poskytující své služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Sídlíme v krásném prostředí uprostřed zeleně na kraji města Nový Jičín, v místní části Žilina. Klienty v rámci nácviků připravujeme na to, aby byli co nejvíc samostatní a soběstační, a aby případně zvládli samostatný život již mimo naši službu.

 

Budeme moc rádi za Váš čas, který s našimi klienty strávíte. Klienti mají moc rádi procházky, popovídání si, posezení v cukrárně nebo hospůdce, pečení dobrot, hraní si společenských her, návštěvy v jízdárně a další a další aktivity. A kromě klientů na Vás také čekají pracovníci, kteří si své dobrovolníky hýčkají, jsou za ně vděčni a váží si jich.

img

BENJAMÍN KRNOV

Denní stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne za pomocí vzdělávacích, pracovně terapeutických, rehabilitačních a volnočasových činností. V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby a přání klienta.

V průběhu poskytování služby je kladen důraz na individuální potřeby, zájmy a možnosti klientů denního stacionáře. Pracovníci mapují míru závislosti klienta na druhých osobách a hledají oblasti, ve kterých je možné podpořit klientův rozvoj. Program v zařízení vychází ze zjištěných potřeb klientů a jejich zájmů.

.

 

img

EFFATHA KRNOV

V sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Krnov nabízíme dospělým lidem se zdravotním postižením možnost aktivně trávit den činnostmi, které potřebují pro pracovní uplatnění. Také poskytujeme podporu v dovednostech, které jsou využitelné v každodenním životě, ve vztazích s lidmi a v seberealizaci.

.

 

 

HARMONIE P.O.

Posláním Domova Harmonie v Krnově je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledají způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě