Senioři

Přijďte za našimi seniory do středisek Slezské diakonie i jiných organizací povídat si, předčítat jim, zpívat, realizovat výtvarné činnosti, ruční práce, trénovat paměť, hrát společenské hry apod. Můžete je také doprovázet na vycházky, výlety, aktivity mimo zařízení a pomáhat jim se zachováním každodenních činností. Můžete společně se seniory také vést rozhovory, naslouchat jejich příběhům, předčítat jim knihy, společně se věnovat stolním hrám. Také kreativní a manuální činnosti a další přirozené aktivity, jako s vašimi prarodiči jsou vítány! 
 

Připojte se k nám!  

Dobrovolnické centrum Český Těšín

Šárka Petrželová
tel.: 731 670 768
e-mail: s.petrzelova@slezskadiakonie.cz

 

Dobrovolnické centrum Krnov

Veronika Židková
tel.: 733 142 402
e-mail: v.zidkova@slezskadiakonie.cz

 

Těšíme se na vás v těchto službách! 

SAREPTA Komorní Lhotka

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Pracovníci domova podporují klienty při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu a jedinečnost tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně. Podporujeme naše klienty při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti v běžných životních dovednostech

.

S klienty rádi trávíme čas na krásné zahradě, která je součástí našeho domova. Hodně nás baví pečení, máme radost ze společných chvil při ochutnávání.  

 

 

img

 

ELIM Stonava

Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Stonava je poskytovat individuální podporu a pomoc při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a domácnost především seniorům, ale i mladším lidem od 27 let věku, se sníženou soběstačností, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je zajišťována v obci Stonava. Cílem pečovatelské služby je stav, kdy uživatel může nadále žít ve svém domácím prostředí, uživatel má zajištěné své životní potřeby. 

 

Říká se, že propast mezi mladou a starou generací je tak velká, že vzájmené porozumění už není možné.
Klienti střediska ELIM mě přesvědčili o opaku. Překvapilo mě, jak živě se tito lidé o všechno zajímaví, jak jsou v rámci svých možností stále aktivní a snaží se tzv. jít s dobou. 

Eliška

img

 

SILOE Ostrava

Posláním SILOE Ostrava, Domova se zvláštním režimem, je snaha o důstojnou a empatickou pomoc a péči lidem s poruchami paměti. Usilujeme o to, aby se u nás klienti cítili bezpečně a mohli prožít klidné, pokud možno aktivní stáří se stálým kontaktem se svými blízkými.

 

Přinášíme trochu přírody přímo do domova, společně se staráme o zahradu, pracujeme s hlínkou a rostlinkami, které stimulují různé smysly, přes hmat, zrak až po čich.S pečovatelkou Aničkou se k nám přišel podívat také chlupatý kamarád Čiki. Všem se návštěva líbila a věříme, že nebyla poslední! 🐶

img

 

Domov pro seniory Krnov, p. o. 

Posláním Domova pro seniory Krnov je poskytovat pobytovou sociální službu pro osoby seniorského věku, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí. Služba usiluje o vytvoření přirozeného prostředí a propojování se společenstvím obce. Klade důraz na řešení nepříznivé sociální situace osob. Spolupracuje s dalšími dostupnými službami.

img

 

 

Domov pro seniory Osoblaha

Posláním Domova pro seniory Osoblaha je prožít podzim života v důstojných podmínkách a se zdravotní péčí zkušených ošetřovatelů. O tom snili klienti našeho Domova pro seniory a my se jim to snažíme každý den maximálně plnit.

img

 

 

Fotogalerie