Potřební lidé

Dobrovolnictví potřebným lidem podporuje děti ze sociálně slabého prostředí, pěstounských rodin nebo osoby se zdravotním postižením přímo v domácím prostředí. U dětí je vaším hlavním úkolem pomoc se školní přípravou. U osob se zdravotním postižením se stáváte kamarádem, se kterým si můžete vykládat, poslouchat hudbu, a který se díky vám seznamuje s životem člověka bez postižení. V obou programech můžete navštěvovat knihovny, kina, realizovat procházky v okolí, apod.