Nemocnice

Přijďte navštívit pacienty v nemocnicích nebo klienty z oddělení sociálních lůžek. Společně si můžete povídat, číst, ale také realizovat spoustu činností, na kterých se domluvíte. Na některých odděleních vás postupně zaučíme do práci s afatickým slovníkem, kterým můžete při svých dalších návštěvách podporovat rekonvalescenci navštíveného pacienta. A za hezkého počasí se třeba projít do nemocničního parku.

Aktivní čas v nemocnici 2024 (projekt realizujeme v období 1.1.2024 - 31.12.2024) -  projekt kontinuálně navazuje na úspěšný projekt z roku 2023 -  krásné aktivity, které probíhají na oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec, p.o. přispívají k zlepšení psychosociálních podmínek a podpory jemné motoriky u klientů/pacientů. Klienti/pacienti mají možnost se naučit nové techniky, vyrobit si krásné předměty, ozdoby, které zkrášlí společné prostory a také pokoje. 

Muziko, Zoo Nemocnice Třinec 2024 (projekt realizujeme v období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024) - projekt kontinuálně navazuje na úspěšný projekt z roku 2023 - cílem projektu je pomocí muzikoterapie, zooterapie a vědomostních aktivit a kvízů zapojit klienty/pacienty do aktivního života, zabránit izolaci a osamělosti a přispět tak k zlepšení jejich psychosociálních podmínek a zdravotního stavu. Aktivity probíhají na oddělení sociálních lůžek (muzikoterapie, zooterapie, vědomostní kvízy), oddělení léčebné rehabilitace (vědomostní kvízy), dětské oddělení (muzikoterapie).

 

Koordinátorka dobrovolnictví v Nemocnici Třinec, p.o.

Monika Banotová
tel.: 734 516 300
e-mail: m.banotova@slezskadiakonie.cz

 

Dobrovolnické centrum Krnov

Veronika Židková
tel.: 733 142 402
e-mail: v.zidkova@slezskadiakonie.cz

 

 

NEMOCNICI TŘINEC, p. o. oddělení sociálních lůžek

Dobrovolníci Slezské diakonie docházet do nemocnice Třinec od roku 2010, nejdříve na oddělení následné péče a nyní na oddělení sociálních lůžek.

Aktivity v nemocnici:

Kavárna U Lidušky s doprovodným programem:

-          Kreativní tvoření (trénink jemné motoriky)

-          Zpívání

-          Procházky v parku

-          Křížovky ponaszymu

-          Vědomostní kvízy

-          Muzikoterapie

-          Zooterapie

-          Povídání, předčítání z knih