Půjčíme pohyb

Půjčovna Kompenzačních pomůcek Slezské diakonie střediska TABITA, osobní asistence, odlehčovací služby začala provozovat svoji činnost v lednu 2015 v oblasti Český Těšín, Třinec, Jablunkov a okolí.
Jde naproti uživatelům svých služeb tím, že jim nabízí zdarma zapůjčení, když na začátku péče nemají vše potřebné a buď čekají na přidělení pomůcek po schválení revizním lékařem nebo momentálně si z důvodu finanční úzkosti nemohou dovolit pomůcku zakoupit. 

V této chvíli nám schází

  • zesílený invalidní vozík (hodnota 15 000 Kč),
  • klozetové křeslo do sprchy (hodnota 8 000 Kč)
  • 2 antidekubitní matrace do elektrických polohovacích postelí do stupně dekubitu III (hodnota 10 000 Kč) jako náhrada za již opotřebované.

Bezplatné zapůjčení pomůcek pak může trvat 1-3 měsíce. Poté mohou naši uživatelé využívat zvýhodněné ceny půjčovny.
V rámci vedlejší hospodářské činnosti, je půjčovna otevřena i zájemcům z řad veřejnosti.

Naše služba může, díky příjmům ze zápůjček, dokrývat svoje náklady na činnost tam, kde ji dotace a příjmy uživatelů za službu nestačí.

Podpořit náš projekt můžete prostřednictvím Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1203979

30 let PROMĚN ve Slezské diakonii

Cílem publikace je vyzdvihnout hodnotu a důstojnost lidského života a to, že pozitivní změna v životě člověka je možná když se pro ni sám rozhodne a když má kolem sebe potřebnou podporu. Publikace je oslavou barevnosti života a také upozorňuje na význam neziskového sociálního sektoru v naší společnosti.

Vyjde v nákladu 500 Ks.

Projekt poskytl prostor pro spolupráci Slezské diakonie a studentů Albrechtovy střední školy (obor polygrafie) a to v oblasti zachycení 30 životních proměn současných nebo bývalých klientů Slezské diakonie - lidí se zdravotním znevýhodněním, lidí bez domova, seniorů, rodin i jednotlivců. Studenti byli zapojeni do tvorby některých fotografií z prostředí speciální praktické školy. Publikace a příběhy v ní budou sdíleny s klienty Slezské diakonie, se širší odbornou i laickou veřejnosti a osvětově (interaktivně) také se studenty škol. Sbírka příběhů upozorňuje na to, že pozitivní změna v životě člověka je možná, má motivační i vzdělávací charakter.

Publikace v nákladu 500 Ks bude k dispozici zdarma, je výrazem vděčnosti za život, jeho hodnoty a přináší lidem motivaci i naději. 
 

VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PODPOŘÍ POKRYTÍ NÁKLADŮ NA TISK PUBLIKACE: DARUJME.CZ

Chci pomáhat jako dobrovolník 

Lucie Richterová
koordinátorka projektů a dobrovolnictví, Dukelská 264, 737 01 Český Těšín      

 

Hana Gebauerová, Dobrovolnické centrum Slezské diakonie pro Krnov, Město Albrechtice, Rýmařov, Osoblaha atd., Středisko BENJAMÍN, SPC N 454/54, 794 01 Krnov                 

 

 


Vyhlášená veřejná sbírka pro sociální služby Úseku Brno 

Nákup speciálních pomůcek -  rehabilitačních, kompenzačních a didaktických, mzdy asistentů, odborné vzdělávání zaměstnanců Úseku Brno, náklady spojené s koupí a provozem osobního vozu, pořádání akcí a jejich propagace. 

Budeme rádi i za Vaši podporu! 
Možnosti zapojení se: 

  • nákup ponožek
  • finanční vklad na účet

Více informací o našich sociálních službách Slezské diakonie, které jsou poskytovány v rámci Úseku Brno: 

 Poradna rané péče DOREA Brno

Posláním služby je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji. www.sdbrno.cz 

 ELIADA Brno, osobní asistence

Posláním střediska je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. www.sdbrno.cz 

Shlédněte také video-zpravodajství MOZAIKA ze služeb Úseku Brno na YouTube 

Partneři Slezské diakonie Úsek Brno v rámci veřejné sbírky jsou:  Peugeot Kopecký