Events List Navigation

Aktuality

Koronavirus aneb jsme tady stále pro Vás...

Naše organizace, Slezská diakonie, intenzivně řeší ochranu lidí a preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Jak na straně klientů služeb, tak na straně zaměstnanců. Vedení organizace pracuje v režimu krizového štábu a všichni…

Tak trochu jiná canisterapie

Ve středisku Slezské diakonie EUNIKA Karviná pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením se pravidelně koná canisterapie.  Terapie se speciálně cvičeným psem přináší našim uživatelům rozptýlení, napomáhá ke komunikaci a procvičuje…

Vyznání o své službě

V pondělí 2. 3. 2020 se uskutečnilo setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie. Biblickým zamyšlením a modlitbou oslovil účastníky br. biskup Tomáš Tyrlík. Paní ředitelka SD informovala o aktuálním dění…

Výběrové řízení na zabezpečování komplexního plnění úkolů BOZP a požární ochrany

Soupis požadavků pro zadání výběrového řízení na zabezpečování komplexního plnění úkolů BOZP a požární ochrany   Předmět poptávky:  Zabezpečování komplexních služeb v oblasti BOZP a požární ochrany pro všechny střediska organizace Slezská…

Vernisáž fotografií Kde domov můj Jindřicha Štreita

Ve středu 29. ledna 2020 proběhla v prostorách knihovny Diakonického a vzdělávacího centra Slezské diakonie vernisáž výstavy Kde domov můj, a to za osobní účasti autora pana profesora Jindřicha Štreita.  Vernisáž byla zajištěna ve spolupráci s…

Setkání bývalých zaměstnanců Slezské diakonie, kteří odešli do starobního důchodu

Bylo nám ctí a velkým potěšením strávit pohodové dopoledne s bývalými zaměstnanci, kteří jsou již dnes ve starobním důchodu. Jsme jim vděčni za jejich práci, díky které i oni naplňovali poslání naší organizace, a také za soustavný zájem o dění ve…