Events List Navigation

Aktuality

Vyznání o své službě

V pondělí 2. 3. 2020 se uskutečnilo setkání duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie. Biblickým zamyšlením a modlitbou oslovil účastníky br. biskup Tomáš Tyrlík. Paní ředitelka SD informovala o aktuálním dění…

Výběrové řízení na zabezpečování komplexního plnění úkolů BOZP a požární ochrany

Soupis požadavků pro zadání výběrového řízení na zabezpečování komplexního plnění úkolů BOZP a požární ochrany   Předmět poptávky:  Zabezpečování komplexních služeb v oblasti BOZP a požární ochrany pro všechny střediska organizace Slezská…

Vernisáž fotografií Kde domov můj Jindřicha Štreita

Ve středu 29. ledna 2020 proběhla v prostorách knihovny Diakonického a vzdělávacího centra Slezské diakonie vernisáž výstavy Kde domov můj, a to za osobní účasti autora pana profesora Jindřicha Štreita.  Vernisáž byla zajištěna ve spolupráci s…

Setkání bývalých zaměstnanců Slezské diakonie, kteří odešli do starobního důchodu

Bylo nám ctí a velkým potěšením strávit pohodové dopoledne s bývalými zaměstnanci, kteří jsou již dnes ve starobním důchodu. Jsme jim vděčni za jejich práci, díky které i oni naplňovali poslání naší organizace, a také za soustavný zájem o dění ve…

Novoroční koncert Mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie nazvaný "O radosti"

V úterý 14. 1. se v  Bohumíně konal Novoroční koncert Mateřské, základní a střední školy Slezské diakonie nazvaný "O radosti". V úvodu diváky potěšili  žáci a pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie  svým představením "Proč je na nebi…

Novoroční koncert v ELIM Stonava

Dne 14.1. proběhl pro uživatele pečovatelské služby Novoroční koncert pěveckého místního, smíšeného sboru PZKO. Svými koledami potěšili nejen seniory ale i hosty kteří přijali pozvání: Pastor Prokop a paní Alice Svačinová. Po vystoupení, členové…