Events List Navigation

Aktuality

Kulatý stůl na téma PR Slezské diakonie

Budování a udržování vztahů se svým okolím, s Vámi, komunikace, zájem o získání zpětné vazby, nalézání nástrojů, jak informace o našich sociálních službách a aktivitách Slezské diakonie přinášet co nejlépe a efektivně tak, aby byly srozumitelné a…

Sdílení zkušeností v péči o osoby s postižením a seniory

Děkujeme Městu Orlová a Moravskoslezskému kraji za možnost být součástí česko-polské studijní skupiny, která se sešla ve dnech 14. - 15. listopadu v Polsku. Cílem tohoto zasedání bylo sdílení zkušeností v péči o osoby s postižením a také v péči o…

Obytný kontejner - zázemí pro náš budoucí sociální podnik. 

Dnes nám přivezli "obytný kontejner" - zázemí pro náš budoucí sociální podnik   Moravskoslezský kraj podpořil tento projekt částkou 350 000Kč, za což mu velice děkujeme. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro vznik budoucího soc.…

Oslavy pracovních jubileí 10 a 20 let ve Slezské diakonii

Oslavy pracovních jubileí se vydařily. Mezi nejkrásnější komentáře akce patřilo hodnocení: "Tu atmosferu to nejde popsat, to musíte zažít." Kolegové převzali dárky a ocenění za svou práci ve Slezské diakonii, z rukou paní ředitelky a předsedy…