Events List Navigation

Aktuality

Příběhy služeb - NOE Karviná

Příběhy našich služeb Slezské diakonie  NOE Karviná, podpora samostatného bydlení  Pracovnice NOE Karviná i v této těžké době poskytují podporu uživatelům v jejich bytech. Jsou uživatelé, kteří rodinné příslušníky mají a kteří jim pomáhají. Ale…

Dobrovolnický zpravodaj Dobrovolnického centra v Krnově

V době, kdy naši dobrovolníci nemohou vstupovat do služeb a věnovat se své stálé dobrovolnické aktivitě, velmi si vážíme toho, že se mnoho z Vás zapojilo do alternativních činností, kterými jste potěšili Ty, za kterými běžně docházíte. Velmi…

SAREPTA Komorní Lhotka 

„Sestřičko, kdy zase uvidíme své rodiny? Kdy se znovu setkáme?“ Aktuálně nejčastější otázky našich seniorů, které se snažíme v této nelehké a těžké situaci utěšovat a motivovat k trpělivosti a k víře v to, že vše společně zvládneme a nakonec se…

Příběhy služeb - ARCHA Nový Jičín

Hlavní náplní mé práce v současné době jsou určitě dezinfekce prostor našeho bydlení a motivace klientů k této činnosti. Naše standardní práce, tzn. naše snaha o posun klienta, o to naučit je něčemu novému, šla stranou…Takže se pracovní náplň nás…

Děkujeme Autoklubu České republiky!!

Slezská diakonie, středisko KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením děkuje Autoklub České republiky za bezplatné zapůjčení obytných vozů.  Spadl nám velký kámen ze srdce. V rámci nastavení krizových plánů služby bylo velmi…

Příběhy služeb - TIMOTEI Bruntál

Dnes Vám sociální pracovnice střediska TIMOTEI Bruntál přiblíží práci na středisku a její pohled na aktuální situaci ve službě.  I přes rozmanitost práce sociálního pracovníka na středisku TIMOTEI Bruntál momentálně přizpůsobují svou roli na…