Mezinárodní vzdělávání s interdiacem stojí vždy za to!

Délka čtení: 3 min., 45 sec.
Mezinárodní vzdělávání s interdiacem stojí vždy za to!

Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost, střední a východní Evropa, o.p.s., (interdiac) realizoval v posledních třech letech mezinárodní vzdělávací projekt pro pracovníky s ohroženou mládeží - měňte se sami

Obraťte výzvy ve svůj prospěch! - zkráceně Macy - realizovaný za podpory z Evropského programu Erasmus+ . Účastníky tohoto vzdělávání bylo celkem devět partnerů z Finska, Lotyšska, Estonska, Slovenska, Arménie, Běloruska, Ukrajiny a samozřejmě České republiky.

Slezskou diakonii reprezentovali Jan Horák a Anastasia Terletska.  V průběhu tří let nastala různá dobrodružství. Už v přípravné fázi jsme museli čelit výzvám jako je omezení v rámci covidu. A sotva se zdálo, že opatření pominula, přišel konflikt na Ukrajině, který vše opět zkomplikoval. Přes všechny tyto komplikace se nakonec podařilo uskutečnit celkem 4 vzdělávací workshopy – ve Finsku, Itálii, Lotyšsku a Estonsku v průběhu období od května 2022 do července 2023. Na těchto workshopech se probírala různá témata a oblasti v práci s mladými lidmi - jako např. motivace v práci s mládeží, spiritualita nebo etické otázky s prací s ohroženou mládeží. Do procesu učení byly zapojeni i samotní mladí lidé v rámci a to díky přístupu dvojího učení neboli, že samotní mladí lidí se zapojovali do  procesu učení a realizace. Používali se nejrůznější metody participativního učení - jako například metody reflexe vlastní biografie, objevování sami sebe skrze objevování města atd. Mezi jednotlivými osobními setkáními na workshopech proběhla také online setkání s vzdělávacím supervisorkou Anetou Ankmane z Lotyšska. Vyvrcholením procesu učení byla realizace tzv.  miniprojektu - společná realizace aktivit mezi účastníky vzdělávání a mladých lidí  aktivity, která vycházela z analýz potřeb mladých lidí.

 

Nasťa pracovala se skupinou dětí z ukrajinských rodin, kde s mladými lidmi nacvičovala divadelní představení a nakonec sa podařilo uskutečnit i veřejné divadelní vystoupení. Největší akci, kterou skupina mladých společně uspořádala byl tzv.  - Den vděčnosti - akce, kde si skupina mladých lidí z Ukrajiny připravila kulturní vystoupení, rozdávala ručně dělané placky a další výrobky.

Jako poděkování za pomoc, která byla uprchlíkům poskytnuta po začátku uprchlické krize se na této akce podařilo uspořádat peněžní sbírku, která byla věnována na činnost speciální školy Slezské diakonie.

 

Dokonce na náklady této akce mladí lidé napsali grant a získali příspěvek z Nadace Via. Jak se projekt vydařil nejvíce vystihují slova jedné mladé účastnice v projektu: “Moc se mi do toho nechtělo, ale kamarádka mě přemluvila. A teď jsem ráda, že jsem součástí tohoto projektu. Hodně jsem se toho naučila a hlavně se už nebojím komunikovat s lidmi vyššího postavení. To je můj hlavní úspěch a jsem na sebe pyšná."

 

Na začátku prosince loňského roku poté proběhla závěrečná konference tohoto projektu v České Těšíně. Ve spolupráci se Slezskou diakonii se podařilo nejen prezentovat výstupy a výsledky celého tohoto projektu, ale také debatovat společně jak dál tyto výstupy použít v další činnosti interdiacu a partnerských organizacích. Úspěchy a výzvy prezentovali jak Nasťa, tak také Jan Horák spolu s jednou svojí bývalou klientkou Viki.

Velmi oceňovanou součástí v rámci vzdělávání byl tzv. co-learning exchange - možnost strávit deset dní v jedné z partnerských organizací projektu a načerpat tak inspiraci pro domácí aktivity. Slezská diakonie měla možnost hostit takto kolegyni z Arménie a Lotyšska. A recipročně také Jan Horák navštívil partnerskou organizaci ART z Arménie a Nasťa Diakonii v Lotyšsku.

Děkujeme za možnost spolupráce se Slezskou diakonii na tomto projektu a také otevřenost pro nové “dobrodružství”, které se zrodilo díky podpory a vřelé spolupráce s Věrkou Hlávkovou.

 

Podrobné informace o projektu nalezeznete na stránkách www.interdiac.eu včetně vydaných publikací. (v angličtině)

Fotogalerie