Předávání ocenění Gratias 2024

Délka čtení: 1 min., 6 sec.
Předávání ocenění Gratias 2024

Světový den sociální práce jsme mohly s kolegyněmi oslavit zvlášť krásným způsobem u příležitosti předávání ocenění Gratias 2024 v rámci konference MPSV Sociální práce jako profese budoucnosti.

Ocenění Gratias pod záštitou ministra práce a sociálních věcí zviditelňuje profesi sociálního pracovníka jako profesi odborně náročnou, ale velmi potřebnou, smysluplnou a perspektivní pro budoucnost.

Ocenění byla předávána v krásných prostorách barokního refektáře Dominikánského kláštera v Praze.

Máme radost, že byly za svou dlouholetou práci oceněny dvě naše kolegyně – paní Mgr. Gabriela Zelenková, vedoucí Poradny rané péče DOREA Brno a paní Pavlína Macková, DiS., která je sociální pracovnicí v odlehčovací službě DUHOVÝ DŮM Ostrava. Srdečně gratulujeme a děkujeme za skvělou práci ! 

Slezská diakonie - Úsek Brno

DUHOVÝ DŮM Ostrava

Konference přinesla také zajímavé příspěvky z oblasti sociální práce a jejího nezastupitelného významu pro naši společnost.

Děkujeme všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách za úsilí a srdce, které věnují lidem v různých životních situacích a přejeme jim hodně radosti, sil a zajímavých výzev.

Romana Bélová
náměstkyně ředitelky
sekce pro sociální práci a projektové řízení

Fotogalerie