Novoroční bohoslužba Slezské diakonie

Délka čtení: 1 min., 38 sec.
Novoroční bohoslužba Slezské diakonie

V mírném počasí dne pátého ledna roku 2024 se shromáždilo mnoho „lidí a lidí“, jak to vyjádřil v pozdravu člen představenstva Slezské diakonie Jiří Kaleta.

Bylo to setkání velmi družné. Lidé, kteří doprovázejí a podporují druhé na jejich cestě a lidé, kteří jim potřebnou pomoc poskytují, se plni očekávání sešli na Novoroční bohoslužbě v Evangelickém kostele sv. Petra a Pavla v Českém Těšíně Na Nivách a v úvodu Roku modlitby a naděje objevovali “diamanty” Bible.

Vedle krásných společných písni o Ježíši se četl žalm a konala i vtipná scénka: jistá Gertrudzia během modlitby Otčenáš zjistila, že ji Pán Bůh slyší, i když s ním zprvu nepočítala.

Biskup Slezská církev evangelická a. v. Tomáš Tyrlík pak ukázal právě onen moment příběhem farizeje a výběrčího daní v Novém zákoně: jeden se modlí, ale Pána Boha nehledá, a vedle něj jiný člověk, který uprostřed své bídy a pohanství zahlédne Boží pravdu a lásku a prosí o slitování. Důležitý sociální rozměr „lidí a lidí“ se tak setkal s duchovní vertikálou.

Záhy paní náměstkyně ředitelky Slezské diakonie Romana Bélová přečetla heslo roku 2024 pro naši organizaci: Blaze těm kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni (Evangelium podle Matouše, 5. kapitola, 4. verš).

Mnoho lidí přijalo také požehnání do nového roku – na kolenou u oltáře. Nechyběly ani společné modlitby a píseň Stojím před Tebou, kterou účastníci zpívali ve stoje. Humor i vážnost, čilé přátelské družení i vznešenost – všudypřítomné dobré slovo tak svítí na cestu novým rokem, který je ve Slezské diakonii věnován Roku modlitby a naděje. (Modlitby v lednu pokračují společnými modlitbami všech církví.)

David Pasz
duchovní služba Slezské diakonie