Novoroční bohoslužba

Délka čtení: 30 sec.
Novoroční bohoslužba

Milé kolegyně a kolegové, žáci, učitelé a rodiče, dobrovolníci, příznivci Slezské diakonie, zveme Vás na novoroční bohoslužbu Slezské diakonie, která se uskuteční v pátek 5. 1. 2024 v 9:00h. v kostele Na Nivách.

Do nového roku 2024 chceme vstoupit s modlitbou a požehnáním.
Tým pastoračních pracovníků ve SD.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu této akce  budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie/audiovizuální záznam). Tyto obrazové záznamy poté budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele - Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 654 685 62.