Adventní bohoslužba v Novém Jičíně

Délka čtení: 1 min., 19 sec.
Adventní bohoslužba v Novém Jičíně

Dne 15. prosince 2023 se evangelický kostel v Novém Jičíně krásně zaplnil lidmi spřízněnými se Slezskou diakonií.

Adventní bohoslužbu zahájil místní pan farář Čce Nový Jičín Pavel Prejda a následovaly písně , u kterých nás letos hudebně doprovázela paní vedoucí Ivana Šrubařová z EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny, u čtení textů z Bible a modliteb se střídali pracovníci, uživatelé a pastorační pracovnice Natálie Klusová. V kázání koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie Miriam Szőkeová přiblížila jednu z postav adventního období, kterou je Jan Křtitel, který zval lidi k pokání, připravoval cestu pro Mesiáše a také formuloval svou pochybnost do otázky přímo na Ježíše, aby následně své představy upravil.

Byli jsme pozváni k tomu, abychom i v dnešní době vyslovovali své otázky ohledně víry v Ježíše a zůstali vnímaví ke korekci svých představ o Bohu.

  • Pozdrav pronesla taky paní náměstkyně Romana Bélová a vedoucí oblasti Gabriela Lhotská.
  • Na konci bohoslužby obdrželi účastníci malého anděla s povzbuzením věnovat ho někomu druhému, možná někomu vzdálenějšímu.
  • Následovalo pohoštění, které připravili pracovnice sociálních služeb a středisek z oblasti Nový Jičín, a množství příjemných rozhovorů, sdílení a přání k nastávajícím vánočním svátkům. 

Loučili jsme se s vděčností a s radostí v srdci.