O Slezské diakonii

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání ( http://www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. V současné době působíme také v Jihomoravském kraji. Provozujeme více než šedesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.
 

Počty uživatelů dle oblastí Slezské diakonie za rok 2018

  Lidé se zdravotním znevýhodněním Lidé bez domova Lidé v obtížné životní situaci - děti a rodina Senioři
Bruntál, Krnov, Nový Jičín 389 72 482 0
Frýdek-Místek, Třinec 66 1055 559 0
Karvinsko 144 618 1124 62
Ostravsko 269 0 2650 123
Těšínsko 216 247 0 0
Pobeskydí 186 0 0 94
Úsek Brno 132 0 0 0
Celkem 1402 1992 4815 279
          Celkem 8488  

 

Statistický přehled služeb k 1. 1. 2019

Zaregistrovaný počet sociálních služeb: 109

Počet druhů sociálních služeb: 25

Azylový dům 10 Odlehčovací služby 7
Centrum denních služeb 1 Osobní asistence 4
Denní stacionář 6 Pečovatelská služba 2
Domov pro osoby se zdravotním postižením 5 Podpora samostatného bydlení 5
Domov pro seniory 1 Raná péče 5
Dům na půl cesty 1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 4
Chráněné bydlení 5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6
Intervenční centra 1 Sociálně terapeutické dílny 6
Nízkoprahové denní centrum 4 Sociální rehabilitace 11
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4 Terénní program 8
Noclehárny 5 Domov se zvláštním režimem 1
Odborné sociální poradenství 6 Terapeutická komunita 1