O Slezské diakonii

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání ( http://www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. V současné době působíme také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Provozujeme více než šedesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.

 

Statistický přehled služeb k 12. 5. 2017

Zaregistrovaný počet sociálních služeb: 105

Počet druhů sociálních služeb: 24

Azylový dům 10 Odlehčovací služby 6
Centrum denních služeb 1 Osobní asistence 4
Denní stacionář 8 Pečovatelská služba 2
Domov pro osoby se zdravotním postižením 5 Podpora samostatného bydlení 5
Domov pro seniory 1 Raná péče 5
Dům na půl cesty 1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 1
Chráněné bydlení 5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6
Intervenční centra 1 Sociálně terapeutické dílny 6
Nízkoprahové denní centrum 4 Sociální rehabilitace 9
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4 Terénní program 8
Noclehárny 5 Domov se zvláštním režimem 1
Odborné sociální poradenství 7