Naše služby a programy


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození.

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory.

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje.

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie.

Lidé s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii pomáháme osobám s duševním onemocněním žít kvalitně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách uživatelé naleznou citlivý přístup, pochopení a podporu.

Program pro pěstounské rodiny

Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc pěstounským rodinám. V případě potřeby nabízíme pěstounským rodinám doprovodné sociální služby.

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dobrovolnictví

      Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.sdfd.cz

Kalendář akcí

Aktuality

Co jsme se již naučily   Tvořivé ruce a příjemné prostředí přispívá k budování milého kolektivu žen, které si navzájem předávají své dovednosti. Co jsme se již po…

Jsme VÍC a VÍC PROFI !!! Díky T-Mobile, grantové výzvě "Mluvme spolu 2017" je naše maňáskové divadlo více profesionální. Máme nový mixážní pult, porty, mikrofon i…

„Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.“ Matka Tereza Někteří lidé důchodového věku mají štěstí, že za nimi často dochází rodina, hlavně vnuci, kteří jim…