Naše služby a programy


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození.

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory.

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje.

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie.

Lidé s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii pomáháme osobám s duševním onemocněním žít kvalitně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách uživatelé naleznou citlivý přístup, pochopení a podporu.

Program pro pěstounské rodiny

Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc pěstounským rodinám. V případě potřeby nabízíme pěstounským rodinám doprovodné sociální služby.

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dobrovolnictví

      Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.sdfd.cz

Kalendář akcí

Aktuality

Ve středu 6. 12 2017 se uskutečnila prostorách DVC Duchovní konference pracovníků Slezské diakonie. Plný sál účastníků pozdravila paní ředitelka a bratr biskup Slezské církve…

Děkujeme firmě Transl v.o.s., Frýdek Místek a firmě DTL Steel s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí za poskytnutí sponzorských darů. Za poskytnuté finance byly pořízeny hodnotné vánoční…

Dne 6.12.2017 k nám již po 16té zavítali naši zahraniční němečtí partneři z nadace Naemi Wilke Stift, kteří sebou dovezli víc jak 400 dárků pro klienty středisek Slezské…