Naše služby a programy


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození.

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory.

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje.

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie.

Lidé s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii pomáháme osobám s duševním onemocněním žít kvalitně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách uživatelé naleznou citlivý přístup, pochopení a podporu.

Program pro pěstounské rodiny

Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc pěstounským rodinám. V případě potřeby nabízíme pěstounským rodinám doprovodné sociální služby.

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dobrovolnictví

Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.sdfd.cz

Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse

Centrum je zázemím Praktické školy, sociální služby chráněného bydlení, knihovny, muzea a informačního centra o sociálních službách.

Kalendář akcí

Aktuality

Rodina? Toto téma s otazníkem doprovázelo účastníky jarní duchovní konference pro pracovníky SD, která se konala dne 14. dubna 2016 v Diakonickém a…

Dne 9. dubna 2016 se konalo Shromáždění Slezské diakonie V souladu se Statutem SD se Shromáždění schází nejméně jednou za dva roky a letos se jednání…

Máš zkušenosti s prací s dětmi/mládeží v křesťanském prostředí? Chceš být aktivní v místní africké komunitě? Jsi připraven/a čelit novám životním…