Naše služby a programy


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození.

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory.

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje.

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie.

Lidé s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii pomáháme osobám s duševním onemocněním žít kvalitně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách uživatelé naleznou citlivý přístup, pochopení a podporu.

Program pro pěstounské rodiny

Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc pěstounským rodinám. V případě potřeby nabízíme pěstounským rodinám doprovodné sociální služby.

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dobrovolnictví

      Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.sdfd.cz

Kalendář akcí

Aktuality

Již před mnoha lety jsme navázali spolupráci se slovenskou organizací Tabita s.r.o. Pomáhali nám u nás zavádět modely kvality EFQM. Stále se věnují vzdělávání a rozvíjení kvality,…

Slezská diakonie se spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb v kraji zúčastnila v sobotu 5.5.2018 v Trojhalí Karolina v Ostravě nové aktivity Moravskoslezského kraje,…

Díky financím, které jsme získali v rámci projektu Darujme.cz od dárců na projekt "Zahradničit může každý" a daru 1. Klubové pojišťovny můžeme zakoupit vyvýšené záhony, které…