Naše služby


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození. Ve Slezské diakonii se o ně i jejich rodiny staráme prostřednictvím rané péče, vzdělávání,…

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory. Je pro ně zabezpečena tísňová linka, pečovatelská služba, osobní asistence, svůj čas mohou trávit v centrech denních služeb nebo v…

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje. Děti aktivně tráví…

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie. V jejich přirozeném prostředí na ulici je kontaktují…

Dobrovolnictví

Program Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky. V rámci tohoto programu přichází dobrovolníci do středisek Slezské diakonie,…

Vzdělávání a školy

dovolujeme si Vás oslovit s komplexní nabídkou vzdělávacích aktivit vzdělávacího střediska Slezské diakonie. Slezská diakonie se již v roce 2007 stala akreditovanou vzdělávací…

Kalendář akcí

Aktuality

 • Kurz pro rodiče - návykové látky, prevence v rodinách

  Středisko Slezské diakonie, TIMOTEI Bruntál, a to díky podpoře MPSV pořádá kurz Prevence v rodinách - návykové látky a závislosti. Kurzy jsou určeny rodičům, prarodičům, pěstounům…

 • Veletrh sociálních služeb v Karviné

  Dne 4. září se v Karviné – Fryštátě, na Masarykově náměstí konal již VI. ročník Veletrhu sociálních služeb. Stánky tam samozřejmě měla i naše Slezská diakonie. Své služby…

 • Příměstské tábory

  Léto, prázdniny, tábor - tato tři slova patří k sobě. Příměstské tábory v Krnově si mohly i letos užít děti se specifickými potřebami. Tři týdenní táborové turnusy pořádala…

 • 15 let ARCHA Široká Niva, domov pro lidi s mentálním postižením

  Středisko Slezské diakonie Archa Široká Niva poskytuje sociální službu chráněného bydlení již 15 let. 1. 9. 1999 se do Archy nastěhovali první uživatelé. Dnes v zařízení žije 14…