Zajímavosti


Naše služby


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození. Ve Slezské diakonii se o ně i jejich rodiny staráme prostřednictvím rané péče, vzdělávání,…

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory. Je pro ně zabezpečena tísňová linka, pečovatelská služba, osobní asistence, svůj čas mohou trávit v centrech denních služeb nebo v…

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje. Děti aktivně tráví…

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie. V jejich přirozeném prostředí na ulici je kontaktují…

Dobrovolnictví

Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.sdfd.cz

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kalendář akcí

Aktuality

Znamenitá vďaka   Mesiac jún má pre medzinárodnú dobrovoľnú službu osobitné čaro.  Čaro znamenitej vďaky za príležitosť stráviť desať alebo dvanásť…

Jednoho dne k nám zazvonil poštovní vůz a my mohli převzít dar v podobě balíku od firmy SPONTEX.  Tento balík obsahoval úklidové prostředky, které jsou nedílnou…

Dne 10. července 2015 jsme měli tu čest u nás přivítat zhruba 30 mladých lidí z Koreje. Na cestu k nám si našetřili prodejem jídla. Připravili si pro nás bohatý…