Naše služby a programy


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození.

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory.

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje.

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie.

Lidé s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii pomáháme osobám s duševním onemocněním žít kvalitně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách uživatelé naleznou citlivý přístup, pochopení a podporu.

Program pro pěstounské rodiny

Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc pěstounským rodinám. V případě potřeby nabízíme pěstounským rodinám doprovodné sociální služby.

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dobrovolnictví

      Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.sdfd.cz

Kalendář akcí

Aktuality

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do Národní potravinové sbírky! Děkujem dárcům, kteří věnovali ve prospěch uživatelů Slezské diakonie přes 3,7 tun potravin a drogistického…

Středisko SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchami paměti, pořádá sbírku „retro“ nábytku a drobných dekorací (obrázek, fotografie, náčiní do kuchyně,…

Mise Nový domov, pořad televize NOVA, který se tentokrát točil o jedné z našich pěstounských rodin, kterou doprovází pracovníci Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie a…