Aktuality


Naše služby a programy


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození. Ve Slezské diakonii se o ně i jejich rodiny staráme prostřednictvím rané péče, vzdělávání,…

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory. Je pro ně zabezpečena tísňová linka, pečovatelská služba, osobní asistence, svůj čas mohou trávit v centrech denních služeb nebo v…

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje. Děti aktivně tráví…

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie. V jejich přirozeném prostředí na ulici je kontaktují…

Lidé s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii pomáháme osobám s duševním onemocněním žít kvalitně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách uživatelé naleznou citlivý přístup, pochopení, podporu a…

Program pro pěstounské rodiny

Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc pěstounským rodinám. V případě potřeby nabízíme pěstounským rodinám doprovodné sociální služby – například službu…

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dobrovolnictví

Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.sdfd.cz

Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse

Centrum je zázemím Praktické školy, sociální služby chráněného bydlení, knihovny, muzea a informačního centra o sociálních službách. Prostory Diakonického a vzdělávacího centra…

Kalendář akcí

Aktuality

Měsíc listopad jsem vždy vnímala jako „ten pravý“ podzim. Podzim ve mně obecně evokuje pocit sbírání plodů, pocit jakéhosi zhodnocení blížícího se konce…

Blíží se konec projektu „Naše ulice“ podpořeného Nadací OKD Hlavním cílem projektu Slezské diakonie „Naše ulice“ je podporovat děti a dospívající v…

Kondičním a rehabilitačním cvičením k zlepšení psychické a fyzické pohody uživatelů ZAME grant ArcelorMittal   V životě člověka s postižením hraje…