Zajímavosti


Naše služby


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození. Ve Slezské diakonii se o ně i jejich rodiny staráme prostřednictvím rané péče, vzdělávání,…

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory. Je pro ně zabezpečena tísňová linka, pečovatelská služba, osobní asistence, svůj čas mohou trávit v centrech denních služeb nebo v…

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje. Děti aktivně tráví…

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie. V jejich přirozeném prostředí na ulici je kontaktují…

Dobrovolnictví

Program Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky. V rámci tohoto programu přichází dobrovolníci do středisek Slezské diakonie,…

Vzdělávání a školy

dovolujeme si Vás oslovit s komplexní nabídkou vzdělávacích aktivit vzdělávacího střediska Slezské diakonie. Slezská diakonie se již v roce 2007 stala akreditovanou vzdělávací…

Kalendář akcí

Aktuality

Slezská diakonie se již druhým rokem připojuje do realizace a praktického sběru potravin v rámci Národní potravinové sbírky prostřednictvím svého členství v…

Slezská diakonie, středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava získalo finanční podporu ve výši 17 000,- Kč od společnosti ArcelorMittal Ostrava v rámci projektu „Bioptronová lampa…

Darujte potraviny potřebným třineckým rodinám s dětmi na adresu Frýdecká 136, Třinec. Darovat můžete těstoviny, rýži, luštěniny, přesnídávky, olej, Sunar…