SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

 

 

 

 

Druh služby

Domov pro seniory

Číslo registrace

3056248

Poskytovatel

Slezská diakonie

Název služby

SAREPTA Komorní Lhotka

Adresa služby

Komorní Lhotka 210, 739 54

Forma poskytování

Pobytová sociální služba

Provozní doba

Nepřetržitě, 24 hodin denně

Kapacita

78 osob, muži i ženy

Cena

ceník služby ZDE

Kontakt

Pro volání prosím použijte nová telefonní čísla  (pevná linka)

553 701 886 - sociální pracovnice

553 701 811 - přímá péče 1.patro / nepřetržitě

553 701 822 - přímá péče 2.patro / nepřetržitě

553 701 855– zdravotní péče / od 6:30 do 18:30 hodin

553 701 883 – kuchyň (hlášení stravy) / od 06:00 do 14:00 hodin


Dále můžete použít kontakty na konkrétní pracovníky


Vedoucí domova pro seniory 
Mgr. Halina Pientoková DiS., tč. 553 701 881, mobil 737 478 244, h.pientokova@slezskadiakonie.cz

Koordinátor domova pro seniory
Mgr. Wioletta Sabelová, mobil 703 872 226, sarepta.kl@slezskadiakonie.cz

Ekonomka
Ing. Monika Kahounová, tč. 553 701 885, mobil 739 525 249, sarepta.ekonom@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice (v pracovní době od 7:00 do 15:00 hodin)
Bc. Helena Volná, tč. 553  701 886; mobil 739 525 260, sarepta.dps@slezskadiakonie.cz
Mgr. Terezie Chytková, DiS., tč. 553 701 886, mobil 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

Koordinátorky přímé péče
1.patro Pavlína Pindová, DiS., tč. 553 701 811;  mobil 733 591 449, sarepta.kp1@slezskadiakonie.cz
2.patro Bc. Lenka Kaňoková, tč. 553 701 822; mobil 733 591 448, sarepta.kp2@slezskadiakonie.cz

Zdravotní péče
Všeobecné zdravotní sestry tč. 553 701 855; mobil 733 591 447
Koordinátorka zdravotní péče  Bc. Danuta Kokotková, mobil 739 525 327; sarepta.zsestra@slezskadiakonie.cz

Stravování
Marta Niemiecová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.kuchyn@slezskadiakonie.cz
Věra Bilanová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.provoz@slezskadiakonie.cz

Zájem
o poskytování sociální služby

Jednání se žadatelem/zájemcem o sociální službu obstarává
sociální pracovnice Mgr. Terezie Chytková, DiS. 

tel.: 553 701 886, mob.: 739 525 268, email: sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

pracovní doba 7:00 - 15:00 hodin

Tiskopisy ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby ZDE

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu ZDE

V případě, že bude doručena Žádost o poskytování sociální služby či Vyjádření lékaře
o zdravotním stavu žadatele na jiném formuláři nebo neúplná (např. přiložena pouze propouštěcí zpráva ze zdravotnického zařízení), budete sociální pracovnicí vyzvání k doplnění informací a doložení příslušných formulářů.  Děkujeme za srozumění.

Dokumenty

Oznámení o výsledku zadávacího řízení ZDE.

Informace
a rady

 

NOVINY pro SAREPTU

Dokument k zobrazení ZDE.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Služba je podpořena účelově určenou dotací Moravskoslezského kraje: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017, dotační titul KSS 2/17.

Pobytová služba domov pro seniory je poskytována v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba se poskytuje na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Poslání a cíle

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Pracovníci domova podporují klienty při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu a jedinečnost tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně. Podporujeme naše klienty při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti v běžných životních dovednostech.

Cílem naší služby je zajistit základní životní potřeby klienta, jeho důstojný a spokojený život a bezpečné prostředí domova.

Další cíle služby domova jsou rozpracovány do Plánu činnosti domova na daný kalendářní rok, tento plán je pravidelně vyhodnocován.

 

Zásady služby

Individuální přístup

respektování individuálních potřeb každého klienta, hledání a naplňování jeho přání a potřeb, přizpůsobení se změnám, které nastaly v životě klienta.

Respekt a úcta k člověku

rovný, pozitivní, nezaujatý přístup ke klientovi, zajištění a ochrana jeho lidských práv, nevnášení nežádoucích nálad a postojů.

Spolupráce s rodinou a blízkými

zajištění kontaktů s rodinou, zachování a obnovení společenských vztahů.

Praktická realizace biblických zásad lásky a služby potřebným lidem

respektování spirituálních potřeb klienta, nabídka duchovních setkání a bohoslužeb dle potřeb klienta, doprovázení umírajícího klienta, podpora a pomoc pozůstalým.

 

Cílová skupina a služby

Okruh osob, kterým poskytujeme služby:

Službu poskytujeme seniorům (osobám starším 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu a nemohou zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.

Ve výjimečných případech může být sociální služba poskytnuta i osobám od 60 let, a to v případě, kdy z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby neprohloubí jejich nepříznivou sociální situaci a nesníží možnosti jejich sociálního začlenění.

Okruh osob, kterým neumíme službu poskytnout:

Senioři, kteří z důvodu demence ve stadiu ztráty orientace místa, času a osoby odchází bez cíle a návratu.

 

Kapacita služby

Kapacita služby je 78 klientů, muži i ženy.

 

Doba poskytování služby

Domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka poskytuje sociální službu nepřetržitě, celoročně, tj. 24 hodin denně.

 

Rozsah poskytování sociální služby

Poskytnutí základních činností

Poskytnutí ubytování

Ubytování na pokoji s max. dvěma lůžky. Zajištění úklidu, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy prádla.  

Poskytnutí stravy

Zajištění celodenního stravování v rozsahu tří hlavních jídel a svačiny, rovněž zajištění dietního stravování dle potřeb seniora. Strava je připravována ve vlastní kuchyni.

Pomoc při zajištění běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Udržení soběstačnosti a sebeobsluhy v oblasti oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko, WC, do sprchy, vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh, podávání jídla a pití, samostatný pohyb ve vnitřním i vnějším prostoru, používání speciálních pomůcek.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Mytí a koupání, ranní a večerní hygiena, sprchování, koupel na lůžku, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zajištění a nabídka využití dostupných služeb. Pomoc při hledání, navazování a upevňování kontaktů, které si senior přeje.

Sociálně terapeutické činnosti.

Činnosti směřující k posílení a udržení sociálních, psychických a fyzických dovedností v běžném životě, podpora aktivity a seberealizace seniora.

Aktivizační činnosti.

Pomoc s volnočasovými a zájmovými aktivitami, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pomoc při komunikaci, při vyjádření vlastní volby seniora, vlastního rozhodnutí.

Poskytnutí základního sociálního poradenství:

Sociální pracovnice poskytují informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby (kam se obrátit, o co žádat atd.)

Poskytnutí ošetřovatelské a zdravotní péče:

Služba domova pro seniory rovněž zajišťuje a poskytuje ošetřovatelskou a zdravotní péči. Ošetřovatelská péče je poskytována prostřednictví odborného zdravotního personálu – registrovanými zdravotními sestrami. Zdravotní personál úzce spolupracuje s praktickým lékařem seniora, zprostředkovává poskytnutí odborné lékařské péče, dále zajišťuje předepsání léku a jejich pravidelné podávání, poskytnutí léčebných úkonů. Pracovníci sociální služby nabízí a zajišťují doprovod za touto péči.

Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytujeme v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a s § 36 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Fakultativní činnosti:

Domov pro seniory nabízí klientovi dopravu vozidlem jako fakultativní službu. Fakultativní služby se poskytují za úhrady dle aktuálního sazebníku, klient si tyto služby hradí z vlastních prostředků v plné výši.

 

Materiální a technické zázemí

Domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je čtyřpodlažní dům, rekonstruován v roce 1991. Budova domova pro seniory je bezbariérová, vybavena lůžkovým výtahem. Domov je otevřeným zařízením s jedním hlavním vchodem a několika vedlejšími vstupy. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V nadzemních podlažích se nachází pokoje klientů, které jsou rozděleny do čtyř kategorií.

V přízemí budovy se nachází pokoje, sociální zařízení (WC, sprcha), koupelna, jídelna pro klienty a zaměstnance, zázemí stravovacího provozu, kanceláře pro vedení a administrativu, zázemí pro aktivizační činnosti, obývací pokoj. V prvním a druhém poschodí se nacházejí pokoje, obývací pokoj, kuchyňka s jídelními stoly, koupelna, zázemí pro pracovníky přímé péče, zázemí pro zdravotnický personál (1.poschodí), kuřácké koutky. Na jednotlivých poschodích se nachází centrální koupelna s bezbariérovou sprchou, rohovou vanou a na prvním a druhém poschodí pak také se speciální vanou. Dostupnost pater a bezbariérovost objektu zajišťuje lůžkový výtah.

V podzemním podlaží se nachází provozní zázemí domova – prostory pro stravovací (sklady, přípravna a výdejna jídla) a technický provoz (údržba, kotelna, garáž), zázemí zaměstnanců – šatny se sociálním zařízením.

Stávající prostory jsou vytápěny elektrickými akumulačními kamny, kdy především v zimním a mrazivém období je potřeba tepla zajistit přitápěním mobilních přímotopů.

 

Podporují nás:

Podporující nadace, města, obce, kraj, subjekty (viz loga).

Drobní dárci, Církevní sbory SCEAV

 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa