SAREPTA Komorní Lhotka

 

     Život v domově SAREPTA

                                          klikněte  ZDE

 

 

     

Druh služby

  Domov pro seniory

Číslo registrace

 3056248

Poskytovatel

 Slezská diakonie
Název služby  SAREPTA Komorní Lhotka

Adresa služby

  Komorní Lhotka 210, 739 54

Telefon

558 694 280, 737 478 244

Email

sarepta.kl@slezskadiakonie.cz
h.pientokova@slezskadiakonie.cz

Forma poskytování

Pobytová sociální služba

Provozní doba

 Nepřetržitě, 24 hodin denně

Kapacita

 78 osob, muži i ženy

Cena

 
Sazebník úhrad služby – leták ZDE

 

Kontakt

pro volání prosím použijte

Vedoucí domova pro seniory

Mgr. Halina Pientoková, mobil 737 478 244, h.pientokova@slezskadiakonie.cz

Administrativní pracovnice

Bc. Lenka Jośková, tč. 558 694 280, mobil 739 525 286, email: sarepta.kl@slezskadiakonie.cz

Ekonomka

Bc. Aneta Siwá, tč. 558 662 910, mobil 739 525 249

email: sarepta.ekonom@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice

Bc. Helena Volná, tč. 553 038 132; mobil 739 525 260, sarepta.dps@slezskadiakonie.cz

Bc. Markéta Skupieňová, tč. 553 038 132, mobil 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

Koordinátorky přímé péče

1.úsek Pavlína Pindová, DiS. mobil 733 591 449
2.úsek Bc. Lenka Kaňoková, mobil 733 591 448

Koordinátorka zdravotní péče

Bc. Danuta Kokotková, mobil 739 525 327

email: sarepta.zsestra@slezskadiakonie.cz

Všeobecné zdravotní sestry

mobil 733 591 447

 

tč. 558 694 280 – spojovatelka / od 07:00 do 15:00 hodin

tč. 558 662 911 - přímá péče úsek 1.patro / od 15:00 do 07:00 hodin

tč. 558 662 912 - přímá péče úsek 2.patro / od 15:00 do 07:00 hodin

tč. 553 038 133 – stravovací úsek(hlášení stravy) od 06:00 do 14:00 hodin

t.č. 553 038 136 – zdravotní péče od 6:30 do 18:30 hodin

 

Zájem
o poskytování sociální služby

Jednání se žadatelem/zájemcem o sociální službu obstarává
sociální pracovnice Bc.
Markéta Skupieňová,

Tel.: 553 038 132, mob.: 739 525 268, email: sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

Tiskopisy ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby ZDE

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu ZDE

V případě, že bude doručena Žádost o poskytování sociální služby či Vyjádření lékaře
o zdravotním stavu žadatele na jiném formuláři nebo neúplná (např. přiložena pouze propouštěcí zpráva ze zdravotnického zařízení), budete sociální pracovnicí vyzvání k doplnění informací a doložení příslušných formulářů.  Děkujeme za srozumění.

Dokumenty

Oznámení o výsledku zadávacího řízení ZDE.

Informace
a rady

 

Dokument o zásadách běžného života v domově ZDE.

 

Služba je podpořena účelově určenou dotací Moravskoslezského kraje: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017, dotační titul KSS 2/17.

Pobytová služba domov pro seniory je poskytována v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba se poskytuje na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

POSLÁNÍ a CÍLE domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Pracovníci domova podporují klienty při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu a jedinečnost tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně. Podporujeme naše klienty při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti v běžných životních dovednostech.

Cílem naší služby je zajistit základní životní potřeby klienta, jeho důstojný a spokojený život a bezpečné prostředí domova.

Další cíle služby domova jsou rozpracovány do Plánu činnosti domova na daný kalendářní rok, tento plán je pravidelně vyhodnocován.

 

ZÁSADY SLUŽBY

Individuální přístup

respektování individuálních potřeb každého klienta, hledání a naplňování jeho přání a potřeb, přizpůsobení se změnám, které nastaly v životě klienta.

Respekt a úcta k člověku

rovný, pozitivní, nezaujatý přístup ke klientovi, zajištění a ochrana jeho lidských práv, nevnášení nežádoucích nálad a postojů.

Spolupráce s rodinou a blízkými

zajištění kontaktů s rodinou, zachování a obnovení společenských vztahů.

Praktická realizace biblických zásad lásky a služby potřebným lidem

respektování spirituálních potřeb klienta, nabídka duchovních setkání a bohoslužeb dle potřeb klienta, doprovázení umírajícího klienta, podpora a pomoc pozůstalým.

 

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY

Okruh osob, kterým poskytujeme služby

Službu poskytujeme seniorům (osobám starším 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu a nemohou zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.

Okruh osob, kterým neumíme službu poskytnout:

Senioři, kteří z důvodu demence ve stadiu ztráty orientace místa, času a osoby odchází bez cíle a návratu.

 

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita služby je 78 klientů, muži i ženy.

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka poskytuje sociální službu nepřetržitě, celoročně, tj. 24 hodin denně.

 

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytnutí základních činností

Poskytnutí ubytování.

Ubytování v jednolůžkovém, dvou lůžkovém anebo třílůžkovém pokoji. Zajištění úklidu, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy prádla. 

Poskytnutí stravy.

Zajištění celodenního stravování v rozsahu tří hlavních jídel a svačiny, rovněž zajištění dietního stravování dle potřeb seniora. Strava je připravována ve vlastní kuchyni.

Pomoc při zajištění běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Udržení soběstačnosti a sebeobsluhy v oblasti oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko, WC, do sprchy, vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh, podávání jídla a pití, samostatný pohyb ve vnitřním i vnějším prostoru, používání speciálních pomůcek.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Mytí a koupání, ranní a večerní hygiena, sprchování, koupel na lůžku, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Zajištění a nabídka využití dostupných služeb. Pomoc při hledání, navazování a upevňování kontaktů, které si senior přeje.

Sociálně terapeutické činnosti.

Činnosti směřující k posílení a udržení sociálních, psychických a fyzických dovedností v běžném životě, podpora aktivity a seberealizace seniora.

Aktivizační činnosti.

Pomoc s volnočasovými a zájmovými aktivitami, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pomoc při komunikaci, při vyjádření vlastní volby seniora, vlastního rozhodnutí.

 

Poskytnutí základního sociálního poradenství

Sociální pracovnice poskytují informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby (kam se obrátit, o co žádat atd.)

 

Poskytnutí ošetřovatelské a zdravotní péče

Služba domova pro seniory rovněž zajišťuje a poskytuje ošetřovatelskou a zdravotní péči. Ošetřovatelská péče je poskytována prostřednictví odborného zdravotního personálu – registrovanými zdravotními sestrami. Zdravotní personál úzce spolupracuje s praktickým lékařem seniora, zprostředkovává poskytnutí odborné lékařské péče, dále zajišťuje předepsání léku a jejich pravidelné podávání, poskytnutí léčebných úkonů. Pracovníci sociální služby nabízí a zajišťují doprovod za touto péči.

Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytujeme v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů a s § 36 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Fakultativní činnosti

Domov pro seniory nabízí klientovi dopravu vozidlem jako fakultativní službu. Fakultativní služby se poskytují za úhrady dle aktuálního sazebníku, klient si tyto služby hradí z vlastních prostředků v plné výši.

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je čtyřpodlažní dům, rekonstruován v roce 1991. Budova domova pro seniory je bezbariérová, vybavena lůžkovým výtahem.


Má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V přízemí budovy se nachází pět dvoulůžkových pokojů včetně sociálního zařízení (WC, sprcha), koupelna, jídelna pro klienty a zaměstnance, zázemí stravovacího provozu, kanceláře pro vedení a administrativu, pracovna pracovníků zdravotní péče, zázemí pro aktivizační činnosti. V prvním a druhém poschodí se nacházejí pokoje klientů, obývací pokoj, kuchyňka s jídelními stoly, koupelna, zázemí pro pracovníky v přímé péči, kuřácké koutky. V podzemním podlaží se nachází provozní zázemí domova – prostory pro stravovací (sklady, přípravna a výdejna jídla) a technický provoz (údržba, kotelna, garáž), zázemí zaměstnanců – šatny se sociálním zařízením.


Celkem je v objektu 35 pokojů – jednolůžkový pokoj, dále dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. V dostupné blízkosti pokoje se nachází sociální zařízení, zpravidla dva pokoje propojeny jedním sociálním zařízením s WC a sprchou. Na každém patře se pak nachází centrální koupelna s bezbariérovou sprchou, rohovou vanou a na prvním a druhém poschodí pak také se speciální vanou. Dostupnost pater a bezbariérovost objektu zajišťuje lůžkový výtah.Stávající prostory jsou vytápěny elektrickými akumulačními kamny.

 

Podporují nás

Podporující nadace, města, obce, kraj, subjekty (viz. odkaz kdo nás podporuje)

Drobní dárci

Církevní sbory SCEAV – Oldřichovice, Karviná, Nebory, Komorní Lhotka

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa