OBČANSKÁ PORADNA Karviná

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj

Provozní doba

Pondělí:     8:00-12:00     13:00-16:00

Úterý:        8:00-12:00     13:00-16:00

Středa:      8:00-12:00     13:00-16:00 

Čtvrtek:     8:00-12:00    

Pátek:        8:00-10:00    

Poslední zájemce o službu je přijat v 11:15 před koncem konzultačních hodin dopoledne a v 15:15, před koncem konzultačních hodin odpoledne, je-li volná konzultační místnost.

Kapacita služby

V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé, přičemž konzultace trvá průměrně 45 minut.

Denní kapacita služby: PO - ČT 5 uživatelů,  PÁ - 2 uživatelé

Kontakt

obcan.ka@slezskadiakonie.cz, 734 645 272

 

Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje občanům odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby lidé měli potřebné informace o svých právech a povinnostech, dostupných službách a dokázali vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cíle služby

Cílem poradny je, aby občan:
•    získal orientaci ve své situaci,
•    získal informace vedoucí k řešení své situace,
•    znal možnosti, důsledky a návazné služby,
•    rozhodl na základě získaných rad o řešení své situace,
•    získal doprovod po celou dobu řešení své situace, pokud bude mít zájem

 

Co poskytujeme

•    odborné sociální poradenství v těchto oblastech: sociální dávky, sociální služby, sociální pojištění, pracovní právo, bydlení, právní systém EU, zdravotnictví, veřejná správa, trestní právo, občansko právní vztahy, školství a vzdělávání, daně a poplatky, právní systém ČR, ochrana spotřebitele, rodinné a mezilidské vztahy, občanské soudní řízení, finanční problematika, ústavní právo.
•    besedy na aktuální témata

OBČANSKÁ PORADNA Karviná není právní poradnou, a to i přesto, že její poradci z velké části pracují s výkladem právních norem.

Cílová skupina

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství každému občanovi, který se na ní obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, nebo je takovou situací ohrožen a neumí jí řešit vlastními silami.

OP poskytuje své služby, každému, jehož komunikační schopnosti odpovídají úrovni, která je pro využití služby v jím požadovaném rozsahu potřebná, nebo si zajistí přítomnost zákonného zástupce, opatrovníka, asistenta, tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který takovou komunikaci umožní.

Občanská poradna může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze za těchto podmínek:

•    žádá-li zájemce o sociální službu, kterou neposkytujeme;
v tom případě poradce sdělí zájemci o službu informace o dalších organizacích, institucích či odborných pracovištích, které mu mohou pomoci vyřešit jeho problém či poskytnout službu, o kterou žádá,


•    nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá;
potom pracovník předá zájemci o službu informativní leták OBČANSKÉ PORADNY Karviná a informuje ho o možnosti navštívit poradnu v jiný úřední den či v jiných úředních hodinách.

 

Základní činnosti

a.    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - zprostředkování navazujících služeb,
b.    sociálně terapeutické činnosti - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství
      
alespoň ve 2 z těchto oblastí),
c.    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.


Zásady služby

  • bezplatnost
  • diskrétnost
  • nestrannost
  • nezávislost


Sponzoři

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Moravskoslezský kraj
  • Statutární město Karviná
  • Asociace občanských poraden
  • Nadace OKD

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa