KONTAKT Karviná, terénní program

 

 

  

 

Místo poskytování služby

G. Morcinka 1332, 735 06 Karviná – Nové Město

Ubytovna Předvoj, Nám. Budovatelů 1306/29, 735 06 Karviná – Nové Město

Provozní doba

Terénní služba

PONDĚLÍ až ČTVRTEK 9:00 - 15:00 hod.

Ubytovna Předvoj

ÚTERÝ a ČTVRTEK 13:00 - 15:00 hod.

Kapacita služby

V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé.
Denní kapacita - 12 uživatelů (max. 12 intervencí nebo 12 kontaktů)

Kontakt 

kontakt.ka@slezskadiakonie.cz,

tel.: 733 142 401, 739 685 519

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Terénního programu KONTAKT Karviná je poskytovat dospělým obyvatelům města Karviné potřebné informace a další podporu tak, aby dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

 

Cíle služby

Cílem Terénního programu KONTAKT Karviná je uživatel, který:

 • dokáže pracovat s financemi a plní své závazky v oblasti dluhů
 • bydlí s platnou nájemní smlouvou
 • má pravidelný příjem
 • zná svoje práva, ale také povinnosti vedoucí k řešení vlastní nepříznivé sociální situace

 

Co poskytujeme

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Pomoc při uplatńování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

Cílová skupina

Služby Terénního programu KONTAKT Karviná jsou poskytovány dospělým obyvatelům žijícím ve městě Karviná, kteří nedokáží sami bez podpory řešit svoji obtížnou sociální situaci:

 • zadluženost vedoucí k možné ztrátě bydlení, k exekucím, k závislosti na sociálních dávkách
 • ztráta bydlení
 • nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb
 • narušené sousedské a mezilidské vztahy
 • nedostatečná orientace v rozsahu svých povinností a práv způsobující další sociální problémy

Službu neposkytujeme lidem, kteří potřebují speciální odbornou pomoc např. v drogové problematice, zdravotní pomoc, azylové bydlení aj. nebo dokážou sami bez podpory využívat běžné dostupné služby.

 

Zásady služby

 • Bezplatnost
 • Respektování potřeb i možností uživatele
 • Rovný přístup
 • Dobrovolnost
 • Týmová práce
 • Mlčenlivost

 

Sponzoři

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Karviná
 • Nadace OKD

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa