ELIADA Brno, osobní asistence

 

Místo poskytování služby

Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice

Doba poskytování služby

Terénní formou celoročně nepřetržitě.

Kapacita

Okamžitá kapacita osobní asistence je:
Pondělí – pátek:
7.30 – 8.30, 15.00 – 16.30: 3 klienti
8.30 – 15.00, 16.30 – 7.30: 1 klient
Sobota, neděle a státní svátky: 1 klient

Cena

100,- Kč za hodinu v pracovní dny od 6.00 do 22.00. V ostatních hodinách, o víkendech a svátcích výše úhrady činí 130,- Kč za hodinu.

Ceník služeb ke stažení zde.

Kontakt

Mgr. Jana Buchtová, vedoucí Střediska ELIADA Brno: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz, 734 437 319

ELIADA Brno: koordinatorsluzeb@eliada.cz 
tel.: +420 605 513 860

www.sdbrno.cz 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Informace o zpracování osobních údajů k Svépomocně - rodičovských skupin

 

Poslání

Posláním střediska ELIADA Brno - je dítěti a mladému dospělému s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

Posláním osobní asistence ELIADA Brno - která působí v Brně a okolí, je umožnit prožít hezké a naplněné dětství i těm, které znevýhodňuje jejich tělesné, mentální nebo kombinované postižení. Pomocí dlouhodobé asistence podporujeme děti a mladé dospělé v řadě praktických činností, jako je např. cesta do školy, oblékání, učení se nebo hra s vrstevníky.

 

Cíle osobní asistence

  • Snížit negativní vliv postižení dítěte na jeho rodinu, snížit psychické i fyzické zatížení pečujících
  • Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí
  • Umožnit klientovi realizaci jeho osobních zájmů
  • Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, podporovat jejich soběstačnostPro koho je určena

Osobní asistence je určena dětem a mladým dospělým s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra ve věku 1-26 let, které žijí se svou rodinou v domácím prostředí.

 

Jak je služba poskytována

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenci poskytujeme klientům z cílové skupiny nepřetržitě, avšak převážně v pracovních dnech, podle potřeb klienta i v nočních hodinách a o víkendech.

Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu osobní asistence u konkrétního klienta. Tomu klient může sdělovat všechny své potřeby, vytvoří spolu individuální plán péče, kde si klient formuluje cíle, kterých chce dosáhnout, apod.

Mapa