DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

 

DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Klikněte  ZDE

 

 


 

Místo   poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba   poskytování služby

Odlehčovací služba je poskytována jako pobytová služba s přechodným pobytem ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava. Uživatel využívá službu v rozsahu 24 hodin po dobu nejdéle 3 měsíců.

Kapacita

Služba je realizována ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava s kapacitou 6 odlehčovacích lůžek ve dvojlůžkových pokojích.

Cena

Ceník ke stažení zde.

Žádost

Žádost o přijetí do služby ke stažení zde.

Kontakt

Mgr.   Nikola Šimíková, vedoucí střediska

mobil:     736 757 533

e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz

 

Bc. Petra Míčková, DiS., sociální pracovnice

mobil:   731 128 844

e-mail:  domov.ddo@slezskadiakonie.cz

 

Pavlína Macková, DiS., sociální pracovnice

mobil:   730 811 309

e-mail:  soc.dozp@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

Poslání služby

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba je zajistit dětem a dospělým osobám s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením individuální péči a pomoc a zastoupit tak pečující osobu, která potřebuje využít čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

 

Cíle služby

Umožnit pečujícím osobám nezbytný čas k odpočinku či zajištění si osobních záležitostí poskytnutím potřebné péče jejich blízké osobě v rámci přechodného pobytu ve službě.

Dílčí cíle služby:

 • zachování či zkvalitnění dosavadního způsobu života pečujících osob i uživatelů
 • podpora sociálního začlenění pečující osoby umožněním účasti na životě společnosti
 • umožnit realizaci vlastních potřeb pečující osoby a tím udržet či zlepšit psychický i fyzický stav
 • zajištění potřebných úkonů péče a podpory pro udržení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti uživatele v závislosti na jeho věku a zdravotním stavu

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 5 do 65 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči jiné osoby pro zajištění základních životních potřeb a udržení kvality života (uživatel služby).

Službu poskytujeme osobám, které:

 • mají těžké tělesné postižení (kvadruparéza, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, Huntingtonova choroba aj.),
 • tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra),
 • mentální postižení (lehké, středně těžké, těžké).

 

2. Pečující osoba (objednatel služby)

Jedná se o rodinu nebo jiné osoby (rodinní příslušníci, zákonní zástupci, pěstouni atd.), kteří pečují o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí.

 

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci,
 • osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužitíí,
 • osobám se smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb po zařízení nebo osobám, které ke komunikaci využívají pouze Braillovo písmo či znakový jazyk.

 

Zásady služby

1. Individuální péče a podpora.

2. Ochrana a prosazování práv uživatele.

3. Podpora aktivního přístupu uživatele k vlastnímu životu.

4. Vzájemný partnerský přístup ve vztahu mezi pracovníkem a uživatelem.

5. Odbornost poskytovaných služeb postavená na neustálém zvyšování kvality.

6. Spolupráce v zájmu uživatele.

7. Křesťanské hodnoty.

Podporují nás

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa