Poradna rané péče EUNIKA

 

Místo poskytování služby

Masarykovo nám. 6, 733 01, Karviná – Fryštát

Palackého 129, 738 01,  Frýdek-Místek

Provozní doba

Terénní služba se poskytuje v domácím prostředí rodiny v tyto dny:

Pondělí      8:00 - 17:30 hodin

Úterý         8:00 - 15:30 hodin

Středa        8:00 - 17:30 hodin

Čtvrtek      8:00 - 15:30 hodin

Pátek         dle předchozí domluvy

V případě zájmu je služba poskytována ambulantně v poradně po předchozí domluvě s poradcem ve výše uvedených dnech a hodinách.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 18 rodin.

Kontakt

Vedoucí střediska: e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 761

Poradce rané péče: e-mail: poradce.rp@slezskadiakonie.cz

Poradce rané péče/sociální pracovník:: 739 684 916

Dokumenty ke stažení

Letáček služby ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let.

Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

 

Cíle služby

Hlavním cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace.

Řešit problematiku školní a předškolní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek a kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život.

Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat.

1. Rodina umí rozpoznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte.

2. U dítěte jsou aktivně rozvíjeny oblasti vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky, socializace aj.

3. Rodina má vyřešenu problematiku předškolní a školní výchovy.

4. Rodina má vyřízené potřebné sociální dávky.

5. Rodina získala potřebné kompenzační pomůcky a kontakty na odborníky a jiné osoby.

Rozvojový cíl služby: Veřejnost je informována o problematice péče o děti se zdravotním postižením

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let.

Jedná se o:

 • dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující),
 • dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha)
 • rodiny, kterým se vývoj jejich dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit.

Komu neposkytujeme službu:

Služby rané péče neposkytujeme rodinám s dítětem, které mají jen:

 • zrakové postižení,
 • sluchové postižení,
 • poruchu řeči a výslovnosti,
 • duševní onemocnění (neurotické, emoční, tikové poruchy a deprese, aj.),
 • chronické onemocnění (respirační, diabetes…)
 • kombinace výše uvedených postižení,
 • smyslové postižení, které znemožňuje vnímání podnětů z vnějšího prostředí,

Dále službu nemůžeme poskytnout, když:

 • je naplněná kapacita (zájemce vedeme v evidenci žadatelů a v případě zájmu mu doporučíme jinou službu),
 • zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme (doporučíme vhodnou službu).
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Poradna rané péče EUNIKA v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Základní činnosti

 • Posouzení situace rodiny a dovedností dítěte, zjištění potřeb rodiny.

 • Poradenství rodině i dalším blízkým osobám (např. v oblasti vývoje dítěte, kompenzačních pomůcek, sociálních dávkách aj.).

 • Podpora a posilování úlohy rodičů (dále také vždy i pečujících osob) a jejich dovedností v oblasti péče o dítě.

 • Podpora soudržnosti rodiny.

 • Vzdělávání rodičů (semináře, zapůjčení literatury, předávání potřebných informací aj).

 • Ukázka programů a technik, které podporují vývoj dítěte.

 • Podpora při nácviku a upevnění dovedností dítě v různých oblastech, např. vědomostí, komunikace, myšlení aj.

 • Pomoc a podpora rodiny v jejich společenském a kulturním životě (volnočasové aktivity, společenské akce, setkání rodičů aj.).

 • Podpora a pomoc při výběru mateřské a základní školy.

 • Zajištění kontaktů na odborníky v různých oblastech (zdravotnictví, sociální dávky aj.).

 • Naslouchání rodinám.

 • Pořádání setkání a kurzů pro rodiny (výměna zkušeností, nové poznatky).

 • Pomoc při komunikaci rodiny s veřejností (např. s úřady).

 • Podpora svépomocných aktivit rodin.

 • Možnost doprovodu rodiny při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem aj.

Fakultativní (činnosti mimo povinnost ze zákona) činnosti Poradny rané péče EUNIKA

 • Relaxace dítěte ve Snoezelen místnosti v budově denního stacionáře EUNIKA, Horova 654, Karviná Ráj.

 • Zapůjčení speciálních pomůcek a hraček.

 

Zásady poskytování služby

 • Důstojnost
 • Individuální přístup
 • Partnerství
 • Respekt k soukromí
 • Nezávislost
 • Právo volby
 • Kontinuita péče
 • Princip přirozenosti prostření

 

Sponzoři

 • MPSV ČR
 • města Karviná, Orlová, Frýdek -Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Brušperk, Petřvald
 • obec Baška, Morávka, Žabeň

 

Podporují nás

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa