DUHOVÝ DŮM Ostrava

 

Život ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava

Klikněte  ZDE

 

 


 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba   poskytování služby

nepřetržitě

Kapacita

Kapacita domova je 18 uživatelů. Služba je realizována v apartmánových domcích, přičemž každý disponuje 6 jednolůžkovými apartmány s kuchyňským koutem, vlastním sociálním zázemím a terasou.

Cena

Úhradovník ke stažení zde.

Žádost

Žádost o poskytnutí sociální služby ke stažení část1a část2.

Kontakt

Mgr.   Nikola Šimíková, vedoucí střediska

mobil:     736 757 533

e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz

 

Bc. Petra Míčková, DiS., sociální pracovnice

mobil:   731 128 844

e-mail:  domov.ddo@slezskadiakonie.cz

 

Pavlína Macková, DiS., sociální pracovnice

mobil:   730 811 309

e-mail:  soc.dozp@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pobytovou sociální službu dospělým osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, které jim výrazně ztěžuje samostatný život v běžné společnosti.

Služba nabízí uživatelům cílenou podporu v základních životních dovednostech, která je založena na znalosti potřeb uživatele pracovníky služby. Snahou je podpořit uživatele ve způsobu života srovnatelném se způsobem života jeho vrstevníků. Služba podporuje zachování rodinných vazeb a spolupráci s rodinou.

 

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

 

Cíl služby

Cílem poskytované služby je zachovat nebo rozvinout schopnosti a dovednosti uživatelů, podpořit uživatele v seberealizaci a začlenit ho do běžné společnosti, při zachování rodinných a přátelských kontaktů a vazeb. 

 

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby s těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením v dospělém věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou a individuální pomoc, podporu a péči osob, kterou není možno zajistit v domácím prostředí nebo prostřednictvím ambulantních či terénních služeb.

Jedná se o osoby, které:

  • mají věk pro přijetí do služby 18 až 50 let,
  • mají těžké tělesné postižení (kvadruparéza, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna aj.),
  • mají těžké tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (např. mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra).

 

 Okruh osob, kterým služba není určena:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci,
  • osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužití,
  • osobám se smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb po zařízení nebo osobám, které ke komunikaci využívají pouze Braillovo písmo či znakový jazyk.

 

Zásady služby

1. Individuální péče a podpora.

2. Ochrana a prosazování práv uživatele.

3. Podpora aktivního přístupu uživatele k vlastnímu životu.

4. Vzájemný partnerský přístup ve vztahu mezi pracovníkem a uživatelem.

5. Odbornost poskytovaných služeb postavená na neustálém zvyšování kvality.

6. Spolupráce v zájmu uživatele.

7. Křesťanské hodnoty.

 


DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením se zapojil do projektu „Daruj hračku“.
Více informací o projektu naleznete na webu www.daruj-hracku.cz.

 

 

 

http://www.oworld.cz   http://www.gls-czech.com   http://www.leksys.cz

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa