DUHOVÝ DŮM Ostrava

 

 Život ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava

                                          klikněte  ZDE

 

     


 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba poskytování služby

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 6,00 do 17,00 hod.

Kapacita

Celková kapacita služby je 54 uživatelů.

Cena

Úhradovník ke stažení zde.

Žádost

Žádost o poskytnutí služby ke stažení zde.

Kontakt

Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz
 
Bc. Monika Benianová Kührová, sociální pracovnice
mobil:   731 128 887
e-mail:  stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz

 

Poslání služby

Posláním denního stacionáře je podpora našich uživatelů ve smysluplném a aktivním trávení času vyplněného vzdělávacími, pracovně terapeutickými, volnočasovými, rehabilitačními a relaxačními aktivitami.

Snažíme se o to, aby byla naše služba co nejvíce individuální a do popředí kladla přání a potřeby našich uživatelů.

Služba je poskytována ambulantně, v pracovní dny od 6.00 do 17.00.

Uživatelé naší služby jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, nacházející se v nepříznivé životní situaci, ve věku 15 – 50 let, bydlící ve městě Ostrava a jejím okolí. Okamžitá kapacita uživatelů je 54.

Denní stacionář, jakožto součást DUHOVÉHO DOMU Ostrava, byl zřízen na základě projektu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v roce 2013.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

Cíle služby

 • Rozvoj, případně udržení stávajících znalostí, dovedností a soběstačnosti.
 • Podpora sociálního začleňování uživatelů do většinové společnosti.
 • Smysluplné a aktivní trávení volného času.

Zásady

 

 

1.    lidskost
2.    bezpečí
3.    partnerství
4.    odbornost
5.    křesťanské hodnoty

 

Cílová skupina

S ohledem na kvalitu poskytované služby a zadání projektu, se uživateli služby mohou stát pouze osoby:

 • se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • v nepříznivé životní situaci,
 • ve věku: 15 – 50 let,
 • pobývající na území města Ostravy a jejím okolí.

Nabídka služby

 • rehabilitace (mokrá i suchá)
 • pracovny (arte, nácviková, keramická a košíkářská)
 • pc koutek
 • tělocvična nejen pro sportovní aktivity
 • multifunkční společenský prostor (relaxace, četba, audio, video, pc)
 • návaznost na pobytovou službu
 • možnost využití fakultativní služby svoz klientů
 • k dispozici spec. pedagog
 • rehabilitační třída základní školy pro klienty stacionáře (od září 2013)
 • relaxační místnost (muzikoterapie)

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa