EDEN Nový Jičín, denní stacionář

 

Místo poskytování služby Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín- Žilina
Provozní doba

PONDĚLÍ      7:00 – 15:00 hodin
ÚTERÝ          7:30 – 15:00 hodin
STŘEDA        7:00 – 15:00 hodin
ČTVRTEK     7:00 – 15:00 hodin
PÁTEK          7:00 – 15:00 hodin

Denní stacionář je uzavřen ve dnech státních svátků, v období vánočních svátků a na 14 dnů v období letních prázdnin. Dále pak ve dnech, kdy probíhají supervize a společná školení pracovníků. O přesných termínech uzavření stacionáře jsou klienti s předstihem informováni.

29.7. - 9.8.2019 - provoz střediska omezen (klienti a pracovníci čerpají dovolené)

 

Kapacita služby

Kapacita střediska je 15 uživatelů. Od 1.9. 2019  je okamžitá kapacita střediska 18 uživatelů.

Kontakt 

tel. 734 439 346 – sociální pracovnice
e-mail: soc.dsnj@slezskadiakonie.cz

tel.: 733 142 416 – vedoucí střediska
e-mail: eden.nj@slezskadiakonie.cz 

Kalendář akcí

 Kalendář akcí na srpen 2019 zde


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

POSLÁNÍ

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat a pečovat o lidi s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby prožili svůj den aktivně s ohledem na své potřeby, dovednosti a schopnosti, které rozvíjíme, udržujeme a naplňujeme tak, aby je uměli využívat co nejvíce samostatně.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese: https://www.youtube.com/watch?v=ZBAmZ38GnPA

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují dopomoc při běžných činnostech jako je sebeobsluha, hygiena, mobilita, komunikace. Věková hranice pro přijetí do služby je 15 - 60 let.

 

CÍLE SLUŽEB

 • klient, který tráví svůj den aktivně a srovnatelně jako jeho vrstevníci

 • klient, který dokáže vyjádřit své potřeby a přání, a to i alternativním způsobem

 • klient, který si zachovává nebo rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které ho činí méně závislým na poskytovaných službách.

 • klient, který je součástí komunity a využívá běžně dostupné služby v okolí

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zásada individuálního přístupu
S klienty pracujeme individuálně, známe potřeby a přání.

Zásada partnerství
Máme svobodné a bezpečné prostředí pro komunikaci. Dbáme na srozumitelnost sdílených a předávaných informací. Zpětně ověřujeme, že nám klienti rozumí.

Zásada přiměřené podpory
Klientům poskytujeme tolik podpory, kolik potřebují, společně respektujeme přirozené riziko.

Zásada týmové spolupráce
Jako tým si uvědomujeme důležitost jednotného přístupu ke klientům. V rámci týmu spolupracujeme na řešení pracovních otázek, sdílíme zkušenosti a dodržujeme týmová rozhodnutí.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 108/2008 SB. O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH (§ 46 DENNÍ STACIONÁŘ)

 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
  hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních
  záležitostí

 

KONKRÉTNÍ ČINNOSTI A AKTIVITY, KTERÉ V DENNÍM STACIONÁŘI PROBÍHAJÍ:

 • Vzdělávací aktivity –činnosti s cílenou výukou zaměřené na upevňování a rozšiřování dosažených schopností a dovedností klientů s cílem tyto dovednosti a znalosti uplatnit v běžném životě. Jedná se o nácvik péče o svou osobu a své okolí, procvičování trivia, prohlubování znalosti práv a povinností, vaření, nakupování, využívání běžně dostupných služeb (obchody, restaurace, kulturní a sportovní akce), práce na PC, práce s iPadem.
 • Pracovní a tvořivé aktivity – práce s různým materiálem (hlínou, výtvarným a textilním materiálem), práce na zahradě. Tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, koordinace a fantazie klientů a jejich prožitků z vlastní aktivity.
 • Volnočasové a zájmové aktivity – činnosti probíhající především v odpoledních hodinách (hry, poslech hudby, veškeré činnosti dle zájmu klientů).
 • Relaxační aktivity – činnosti příznivě působící na uvolnění svalového napětí, celkovou relaxaci a smyslové prožitky (polohování, používání prvků bazální stimulace, hmatová stimulace, aromaterapie). Tyto aktivity probíhají v upravené a pro tyto účely vybavené relaxační místnosti.
 • Individuální aktivity – zjišťování potřeb klienta a tvorba, naplňování a vyhodnocování individuálních plánů, rozvíjení komunikace (tvoření a využívání pomůcek nahrazujících nebo podporujících běžnou komunikaci), individuální nácvik činností.

 

CENA

Cena za službu se odvíjí od individuální míry podpory, která je klientovi poskytována a je stanovena aktuálním Úhradovníkem.

 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU

Středisko Slezské diakonie EDEN Nový Jičín, denní stacionář vzniklo v roce 2007. Je umístěno v patrové budově s výtahem, která je situována  Novém Jičíně, městská část Žilina, ul. Beskydská 274. Vlastníkem budovy je město Nový Jičín. Budova je bezbariérová, až na prostory kanceláří a zázemí pracovníků v přímé péči. V přízemí budovy se nachází kancelář a zázemí pracovníků, jídelna, výdejna stravy, šatny klientů a bezbarierové WC se sprchou. V prvním patře jsou umístěny 3 pracovny pro denní činnosti klientů, 2 relaxační místnosti, sklad a 2 toalety. V suterénu budovy je kotelna, dílna a skladové prostory. Půdní prostory nejsou přizpůsobeny dennímu užívání. K budově náleží oplocená zahrada.V blízkosti stacionáře je zastávka linky MHD, možnost parkování je přímo v areálu objektu.

 

V ROCE 2018 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

MPSV
Krajský úřad MSK
Město Nový Jičín
Město Kopřivnice
Město Příbor
Město Štramberk
Obecní úřad Skotnice
Obecní úřad Špičky
Obecní úřad Choryně
Obecní úřad Starý Jičín
Město Studénka
 

Hanon Systems Autopal
Mendelova lékárna
SRPŠ Mořkov

RNDr. Martin Radina
Marian Randus
Hana Hanelová
Dagmar Holeňová

 

 

 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa