BETHEL Karviná, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01  Karviná - Mizerov

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

Maximální kapacita – 16 uživatelů

Kontakt

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Iveta Pastuszková
sociální pracovník BETHEL Karviná
mob:+420 733 677 348, sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz

Cena služby

Celodenní strava – 93 Kč/den

Ubytování –  185 Kč/den

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC - 130 Kč/hodina nebo 22 Kč/započatých 10 minut.

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Poslání

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí pomoci a podpory dospělým mužům bez přístřeší, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku nemoci nebo vyššího věku. Nabízíme jim dočasné ubytování, stravu a individuální míru podpory, s ohledem na jejich zdravotní stav, věk a schopnosti.

 

Cíle služby

Cílem služby je uživatel:

 • který zvládá péči o svou osobu s ohledem na své schopnosti a dovednosti (hygiena, zdraví, úklid)
 • který získá stálé bydlení (podpora uživatele k získání stálého bydlení)

 

Co poskytujeme

Základní činnosti

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Fakultativní činnosti:

 • používání vlastního revidovaného elektrického spotřebiče
 • přeprava uživatele služebním vozidlem

Ostatní činnosti

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 • duchovní podpora

 

Cílová skupina

Služba sociální rehabilitace je určena dospělým mužům bez přístřeší, jejichž samostatnost a soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu a kteří svou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.

Služba není určena osobám, které:

 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • nejsou schopny se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry (cizinci si mohou zajistit k jednání tlumočníka na vlastní náklady)
 • nezvládají samostatně chůzi, chůzi po schodech, sebeobsluhu a péči o speciální kompenzační pomůcky (protézy, inkontinenční pomůcky)

 

Zásady a služby

Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.

 • Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
 • Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.
 • Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele.
 • Zásada poskytování služby na základě etických a křesťanských hodnot. 

 

Sponzoři

Tato sociální služba je financován: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

 

 

Formulář Posudek lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu ve středisku BETHEL Karviná – služba sociální rehabilitace ke stažení zde.

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa