SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy

 

Místo poskytování služby

Bruzovská 328, Frýdek-Místek, 738 01

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

10 lůžek (4 pokoje)

1 lůžko ve vstupním bytě

Cena

130 Kč/den

Kontakt

mobil: 734 640 266

e-mail: sara.fm@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník: Bc. Zuzana Dyrčíková; 
sara.fm.sp1@slezskadiakonie.cz; +420 734 862 311

koordinátor:  Jan Savický; 
sara.fm@slezskadiakonie.cz; +420 734 642 062

koordinátor: Mgr. Petra Feller Stanieková

sara.fm.koor@slezskadiakonie.cz, +420  739 382 789 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Jaké je poslání naší služby?

Posláním služby Azylový dům pro ženy střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu ženám, které se ocitly bez domova. Služba doprovází uživatelky při rozpoznávání a naplňování jejich možností a příležitostí na cestě do běžného, nezávislého a aktivního života. Služba je postavena na rovnováze přijetí člověka a stanovení jasných hranic a je poskytována na základě hodnot Slezské diakonie.

Jaké služby a činnosti poskytujeme?

 • Ubytování a podmínky pro osobní hygienu
 • Podmínky pro přípravu stravy
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • Sociální poradenství
  • Podporu při hledání zaměstnání a bydlení
  • Pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při řešení finančního zajištění, hospodaření s financemi a zadlužeností
  • Podporu při řešení dalších osobních problémů uživatelky (zdravotní potíže, vyřízení dokladů, kontakty s úřady apod.)
 • Komunitní setkání (společná setkání všech uživatelek)
 • Skupinová setkání
 • Duchovní podporu
 • Aktivizační činnosti (např. ruční a výtvarné práce)  

Jaké jsou cíle naší služby?

Cílem služby Azylový dům pro ženy je vytvářet podmínky pro to, aby uživatelka získala dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí. Služba se snaží působit na uživatelky a jejich jednání, které následně může pozitivně ovlivnit postoj společnosti vůči nim.

Cílem služby je uživatelka, která:

 • Má dovednosti pro každodenní samostatný život
  (Hospodaření s penězi; Péče o domácnost; Hygienické návyky a péče o svou osobu)
 • Je orientovaná ve vlastních právech a povinnostech
  (Má vyřízeny nebo zažádáno o všechny dostupné sociální dávky, případně důchod aj.; Řeší a plní veškeré své závazky; Využívá další veřejné služby, případně jiné sociální služby)
 • Navazuje a udržuje sociální vazby
  (Navazuje a udržuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli)
 • Činí kroky k získání nebo udržení zaměstnání
  (Spolupracuje s Úřadem práce; Aktivně vyhledává možnosti zaměstnání; Pravidelně dochází do zaměstnání)
 • Aktivně řeší svou bytovou situaci
  (Aktivně vyhledává možnosti bydlení; Vytváří finanční rezervu na náklady spojené s bydlením; Má zajištěné samostatné bydlení)

Komu je služba určena?

Služba Azylový dům pro ženy je určena ženám bez přístřeší od 18 let věku. Uživatelky mají zájem s podporou služby aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci a za její řešení přijímají odpovědnost.

Služba azylový dům není určena osobám:

 • které potřebují pomoc druhé osoby v základních životních úkonech (např. při hygieně, přípravě stravy, úklidu, přepravě) a které potřebují dlouhodobou či trvalou ošetřovatelskou péči,
 • které vyžadují bezbariérové prostředí,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo pokud by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců,
 • nedoloží posudek registrujícího praktického lékaře o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služby.

Zásady poskytování naší služby

 1. Zásada důvěry: Vytváříme takové prostředí, ve kterém se uživatelky mohou cítit bezpečně a důvěřovat pracovníkům. Zároveň pracovníci přistupují k uživatelkám bez předsudků a usilují o vytváření partnerského vztahu.
 2. Zásada individuálního přístupu: Přijímáme každou uživatelku jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pracujeme s ní podle jejích aktuálních potřeb a možností.
 3. Zásada motivace a aktivizace uživatelky: Vedeme uživatelky k zodpovědnému řešení jejich životní situace a při řešení problémů jim poskytujeme pouze nezbytnou podporu a pomoc. Tímto se snažíme vést uživatelky k samostatnosti a nezávislosti na službě.
 4. Zásada týmové spolupráce: Pracovníci v rámci týmu sdílí své zkušenosti, předávají si informace a vzájemně se podporují v práci.
 5. Zásada jasných pravidel: Vytváříme srozumitelná pravidla pro poskytování sociální služby a pracovníci i uživatelky se zavazují je dodržovat.
 6. Služba aplikuje Hodnoty Slezské diakonie:
 • Osobu Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život
 • Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření
 • Pomoc každému – osobní přístup
 • Osobní růst
 • Láskyplné vztahy
 • Týmová orientace
 • Transparentnost
 • Respekt

Vybavení azylového domu

Služba je poskytována ve dvojlůžkových a trojlůžkových pokojích. Každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem s ledničkou a elektrickým vařičem, jídelním stolem a židlemi. Každá uživatelka má svou postel s úložným prostorem, uzamykatelnou skříň a noční stolek. Sociální zázemí jako toalety a sprchy jsou umístěny na patře. Uživatelky mohou využívat společenskou místnost ke sledování televize a posezení. Azylový dům je umístěn v rozlehlé zahradě s altánkem.

Sponzoři

Služba je financována z dotací MPSV.

Služba je financována z Individuálního projektu MSK: „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Somang, s.r.o.

Tato služba je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb města Frýdek-Místek. Více zde: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/081462-komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb.html?strana=1

Mapa