SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi

 

Místo poskytování služby

Bruzovská 328,  738 01  Frýdek-Místek

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

26 lůžek (8 pokojů)

Cena

Matka: 100 Kč/den

Dítě: 70 Kč/den

Kontakt 

mobil: 734 640 266

e-mail: sara.fm@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník: Mgr. Nikola Drkošová; sara.fm.sp@slezskadiakonie.cz; +420 605 201 512

koordinátor:  Jan Savický; sara.fm@slezskadiakonie.cz; +420 734 642 062

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Jaké je poslání naší služby?

Posláním služby Azylový dům pro matky s dětmi střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba doprovází matky při rozpoznávání a naplňování jejich možností a příležitostí pro jejich společný návrat do běžného, nezávislého a aktivního života. Služba je postavena na rovnováze přijetí člověka a stanovení jasných hranic a je poskytována na základě hodnot Slezské diakonie.

 

Jaké služby a činnosti poskytujeme?

 • Ubytování a podmínky pro osobní hygienu
 • Podmínky pro přípravu stravy
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • Sociální poradenství
  • Podporu při hledání zaměstnání a bydlení
  • Pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při řešení finančního zajištění, hospodaření s financemi a zadlužeností
  • Podporu při řešení dalších osobních problémů uživatelky a jejich dětí (zdravotní potíže, vyřízení dokladů, kontakty s úřady, výchovné problémy apod.)
 • Komunitní setkání (společná setkání všech uživatelek)
 • Skupinová setkání
 • Duchovní podporu
 • Aktivizační činnosti (např. ruční a výtvarné práce)
 • Volnočasové aktivity a doučování dětí

 

Jaké jsou cíle naší služby?

Cílem služby Azylový dům pro ženy je vytvářet podmínky pro to, aby uživatelka získala dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí. Služba se snaží působit na uživatelky a jejich jednání, které následně může pozitivně ovlivnit postoj společnosti vůči nim.

Cílem služby je uživatelka, která:

 • Má dovednosti pro každodenní samostatný život
  (Péče o dítě; Hospodaření s penězi; Péče o domácnost; Hygienické návyky a péče o svou osobu)
 • Je orientovaná ve vlastních právech a povinnostech
  (Má vyřízeny nebo zažádáno o všechny dostupné sociální dávky, případně důchod aj.; Řeší a plní veškeré své závazky; Využívá další veřejné služby, případně jiné sociální služby)
 • Navazuje a udržuje sociální vazby
  (Navazuje a udržuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli)
 • Činí kroky k získání nebo udržení zaměstnání
  (Spolupracuje s Úřadem práce; Aktivně vyhledává možnosti zaměstnání; Pravidelně dochází do zaměstnání)
 • Aktivně řeší svou bytovou situaci
  (Aktivně vyhledává možnosti bydlení; Vytváří finanční rezervu na náklady spojené s bydlením; Má zajištěné samostatné bydlení)

 

Komu je služba určena?

Služba Azylový dům pro ženy je určena ženám bez přístřeší od 18 let věku. Uživatelky mají zájem s podporou služby aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci a za její řešení přijímají odpovědnost.

Služba azylový dům není určena osobám:

 • které potřebují pomoc druhé osoby v základních životních úkonech (např. při hygieně, přípravě stravy, úklidu, přepravě) a které potřebují dlouhodobou či trvalou ošetřovatelskou péči,
 • které vyžadují bezbariérové prostředí,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo pokud by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců,
 • nedoloží posudek registrujícího praktického lékaře o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služby.

 

Zásady poskytování naší služby

 • Zásada důvěry: Vytváříme takové prostředí, ve kterém se uživatelky mohou cítit bezpečně a důvěřovat pracovníkům. Zároveň pracovníci přistupují k uživatelkám bez předsudků a usilují o vytváření partnerského vztahu.
 • Zásada individuálního přístupu: Přijímáme každou uživatelku jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pracujeme s ní podle jejích aktuálních potřeb a možností.
 • Zásada motivace a aktivizace uživatelky: Vedeme uživatelky k zodpovědnému řešení jejich životní situace a při řešení problémů jim poskytujeme pouze nezbytnou podporu a pomoc. Tímto se snažíme vést uživatelky k samostatnosti a nezávislosti na službě.
 • Zásada týmové spolupráce: Pracovníci v rámci týmu sdílí své zkušenosti, předávají si informace a vzájemně se podporují v práci.
 • Zásada jasných pravidel: Vytváříme srozumitelná pravidla pro poskytování sociální služby a pracovníci i uživatelky se zavazují je dodržovat.

Služba aplikuje Hodnoty Slezské diakonie:

 • Osobu Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život
 • Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření
 • Pomoc každému – osobní přístup
 • Osobní růst
 • Láskyplné vztahy
 • Týmová orientace
 • Transparentnost
 • Respekt

 

Vybavení azylového domu

Služba je poskytována v pokojích typu garsoniéra s vlastním sociálním zázemím. Každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem s ledničkou a elektrickým vařičem, jídelním stolem a židlemi, dále se v pokoji nachází postele s úložným prostorem, uzamykatelné skříně a drobný nábytek. Maminky s dětmi mohou využívat společenskou místnost ke sledování televize, posezení a hraní si s dětmi. Azylový dům je umístěn v rozlehlé zahradě s altánkem.

 

Sponzoři

Služba je financována z dotací MPSV.

Služba je financována z Individuálního projektu MSK: „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Somang, s.r.o.

Tato služba je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb statutárního města Frýdek-Místek. Více zde: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/081462-komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb.html?strana=1

Podporují nás

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa