BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum

 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum, Frýdecká 191, Třinec

Doba poskytování služby

Pondělí - neděle: 7:30 - 15:30

Kapacita

Okamžitá kapacita 16 osob

Cena

Služba je poskytována bezplatně

Kontakt

sp.betheltc.ndc@slezskadiakonie.cz, tel. 558 990 421, mob. 739 583 570

vrátnice:  

tel: 558 990 421

Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Gavendová, DiS.

tel: 558 990 421; mob.: 739 583 570

e-mail: sp.betheltc.ndc@slezskadiakonie.cz

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Třinec je poskytnout lidem bez přístřeší ve vymezené době během dne důstojné zázemí a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Cílová skupina

Muži i ženy od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší.

Služba není určena:

 • osobě, která potřebuje bezbariérové prostředí nebo je nesoběstačná v základních životních úkonech  
 • osobě pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek 

 

Cíle

Cílem poskytování služby je zmírnit rizika související se způsobem života osob bez přístřeší, stabilizovat sociální situaci uživatelů a motivovat je ke změně.

 

Poskytované činnosti

Základní

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 • umožnění celkové hygieny těla (možnost zapůjčení ručníku, poskytnutí mýdla)
 • pomoc při osobní hygieně

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • umožnění odběru stravy, pomoc s objednáním stravy
 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí: 

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřízení dokladů, evidence na ÚP, zprostředkování kontaktu s institucemi, úřady, lékaři, atp.)
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob (výlety, soutěže, biblické chvilky, promítání filmů, motivační pohovory, posilování vůle aktivně řešit svou situaci v oblasti bydlení, zaměstnání, atp.)

Fakultativní

 • možnost vyprání oblečení v automatické pračce
 • zapůjčení elektrického zastřihovače vlasů
 • potravinová pomoc
 • nouzový šatník

 

Zásady poskytování služby

 • dostupnost – služba je poskytována každý den a klade minimální omezení, aby byla snadno přístupná osobám z cílové skupiny
 • bezpečí – vytváříme takové podmínky, ve kterých se uživatelé mohou cítit bezpečně, dbáme na zachovávání mlčenlivosti a respektujeme práva uživatelů na lidskou důstojnost a soukromí
 • jasná pravidla – poskytování služby se řídí stanovenými pravidly pro uživatele i poskytovatele, na základě kterých funguje a podle kterých postupuje
 • individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby
 • bezplatnost – služba je poskytována zdarma
 • křesťanské hodnoty – služba je poskytována na základě křesťanských hodnot

Sponzor Sponzor
 

Mapa