BETHEL Třinec, azylový dům pro muže

 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům, „Oáza Nebory“, Nebory 2, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/13, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/49, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Kysucká 1822/10, Český Těšín

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

Kapacita

50 lůžek

(azylové bydlení – 34 lůžek, tréninkové bydlení – 3 lůžka, Oáza Nebory – 13 lůžek)

Cena

Ubytování: 130,- Kč/den
Strava: 100,- Kč/den
- snídaně 17,- Kč
- oběd 60,- Kč
- večeře 23,- Kč

Sazebník úhrad ke stažení ZDE.

Kontakt

Vrátnice:

tel: 558 334 861

Koordinátor střediska / sociální pracovník: Bc. Richard Rajca

tel: 558 334 861; mob.: 734 769 702

e-mail: sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

Oáza Nebory:

Koordinátor střediska: Ing. Mgr. Jiří Kaleta

mob.: 739 390 162

e-mail: oaza@slezskadiakonie.cz

Dokument
ke stažení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním sociální služby BETHEL Třinec, azylový dům je poskytnutí zázemí, podpory a odborné pomoci mužům bez přístřeší. Nabízená podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a motivuje je k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace. 

 

Cílová skupina

Služba azylový dům je poskytována ve 3 programech:

Azylové bydlení

Sociální služba azylový dům je v základní formě poskytována ve středisku na ul. Frýdecká 191 v Třinci.  Uživatelem může být muž od 18 do 80 let věku, který se ocitl bez přístřeší. Ubytovací kapacita služby v budově na ul. Frýdecká je 34 lůžek. 

Oáza Nebory

Tento program je poskytován ve středisku na adrese Nebory 2, Třinec. Je určen pro muže od 18i do 80 let věku, kteří se ocitli bez přístřeší a zároveň chtějí řešit problém závislosti. Ubytovací kapacita této formy služby je 13 lůžek.

Tréninkové bydlení

Návazná služba azylový dům – tréninkové bydlení je poskytována ve 3 bytech (2 garsoniéry v Třinci na ul. Lidické a 1 garsoniéra v Českém Těšíně na ul. Kysucké). Uživatelem může být muž od 18 do 80 let věku, který se ocitl bez přístřeší a který je občanem města Třinec (byty v Třinci) nebo Český Těšín (byt v Č. Těšíně) a který předtím využíval azylové bydlení na ul. Frýdecké nebo program Oáza Nebory. Ubytovací kapacita služby v tréninkových bytech - 3 lůžka. 

Uživatelem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která je nesoběstačná v základních životních úkonech (provedení osobní hygieny, příjem potravy, výkon fyziologické potřeby) 
 • osoba, která je schopna si zajistit přístřeší vlastními prostředky
 • osoba, která má v rámci soc. služeb poskytovaných na středisku BETHEL Třinec dluh a nemá zájem jej uhradit
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

 

Cíle služby

Cílem poskytování služby je stabilizovat sociální situaci uživatelů a podporovat je při znovuzačlenění se do společnosti a na trh práce.

Cílem je uživatel, který:

 • aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci (zajištění stabilního příjmu – důchod, dávky hmotné nouze, příjem ze zaměstnání; řeší své dluhy,
  řeší úřední záležitosti – doklady, zdravotní pojišťovna, evidence na ÚP apod.),
 • je schopen pečovat o svou hygienu a své zdraví,
 • obnovil nebo upevnil pracovní návyky a nalezl či udržel zaměstnání,
 • našel vhodné bydlení (komerční ubytovna, podnájem, vlastní bydlení, bydlení u rodiny),
 • navázal a rozvijí kontakt s rodinou, blízkými osobami,
 • nalezl a udrží motivaci k abstinenci a změně dosavadního rizikového chování (cíl programu OÁZA Nebory).

 

Poskytované činnosti

Základní:

 • poskytnutí ubytování v těchto programech: azylové bydlení (základní pokoj, pokoj se samostatnou kuchyňkou), Oáza Nebory,  tréninkové bydlení
 • poskytnutí stravy nebo pomoc s přípravou stravy (poskytnutí celodenní stravy v rozsahu snídaně - oběd - večeře; vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy)
 • umožnění hygieny, praní a žehlení prádla, výměna ložního prádla  

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí:

 • základní sociální poradenství
 • podpora při vyřizování dokladů, základní podpora při řešení zadluženosti, podpora při hledání zaměstnání, podpora při stabilizaci zdravotního stavu apod.
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování: aktivizační činnosti (pomoc v dílně, údržbářské a úklidové práce, pomoc v kuchyni); komunitní setkání; volnočasové aktivity (výlety, kulturní akce, soutěže); křesťanská duchovní podpora – „biblické chvilky“, možnost pastoračních rozhovorů s pracovníky střediska a duchovními; podpora v řešení problému závislosti na návykových látkách

Fakultativní:

 • potravinová pomoc 
 • využití pračky

 

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup
 • Důstojnost
 • Svobodná volba
 • Srozumitelnost
 • Jasná pravidla
 • Zachování mlčenlivosti
 • Pomoc bližním

 

Aktuality

V roce 2014 jsme v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014 získali finanční podporu ve výši 100.000,- Kč na nákup nových postelí a matrací, pro naši službu azylový dům. Projekt jsme pojmenovali BETHEL Třinec, azylový dům – „Chceme spát kvalitněji“, jelikož stávající stav většiny postelí byl již dlouhodobě nevyhovující, a to jak z hlediska funkčního, tak z hlediska hygienického. Většina postelí byla starší více než 20 let, navíc vysoká míra fluktuace uživatelů opotřebení starých lůžek ještě urychlovala. Výměna starých postelí za nové probíhala v několika etapách. V září 2014 byly osloveny 3 firmy ke zhotovení cenové nabídky na výrobu nových postelí včetně úložného prostoru. Z přijatých nabídek byla v rámci interního výběrového řízení vybrána firma Daniel Labaj. Dne 22. 11. 2014 bylo dovezeno a namontováno celkem 23 ks nových dřevěných postelí, které byly umístěny do celkem sedmi dvou až čtyřlůžkových pokojů. Na demontáži a odvozu starých postelí a montáži nových se aktivně podílelo také asi 10 uživatelů soc. služby azylový dům. Staré postele byly odvezeny na sběrný dvůr. Současně bylo na základě výhodné nabídky v JYSKu zakoupeno v rámci projektu celkem 8 ks matrací. Dalších 15 matrací bylo pořízeno z prostředků střediska BETHEL Třinec. Výměna postelí v rámci služby je vyústěním dlouhodobějšího zaměření poskytované služby na to, aby zázemí, které našim uživatelům nabízíme, respektovalo jejich důstojnost a odpovídalo jejich věku a potřebám. Jsme přesvědčeni, že i cílová skupina osob bez přístřeší může využívat sociální služby s kvalitním materiálním zázemím.

 

V dubnu 2015 jsme ve spolupráci s městem Třinec opět zorganizovali badmintonový turnnaj, který má již několikaletou tradici. Reportáž z této akce natočenou Regionální televizí IFKTV můžete shlédnout zde.

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa