BETHEL Karviná

 
Místo poskytování služby

Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1

Provozní doba

denně vč. víkendů a svátků 20:00 – 08:00 hodin

Kapacita služby

21 lůžek (17 muži, 4 ženy)

Kontakt

nocleharna@slezskadiakonie.cz, mob:+420 605 231 660

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Renáta Buryová
koordinátor střediska, sociální pracovník BETHEL Karviná noclehárna
mob: +420 737 212 773, nocleharna@slezskadiakonie.cz  

 

Poslání služby

Posláním služby BETHEL Karviná, noclehárna je poskytovat osobám bez přístřeší přenocování, včetně hygienického zázemí. Služba nabízí individuální pomoc při řešení jejich nepříznivé situace a dává šanci ke kvalitnějšímu životu.

Cíle služby

Cílem služby noclehárny je nabídnout uživatelům možnost přespání a vykonání osobní hygieny ve společensky přijatelném a bezpečném prostředí. Dále je podporovat v řešení jejich nepříznivé životní situace.

Co poskytujeme

 • přenocování,
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • základní sociální poradenství,

Fakultativní služby:

 • duchovní podporu

Cílová skupina

 • starší 18ti let,
 • bez přístřeší,
 • mobilní a soběstační v sebeobsluze.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • jeví zjevné známky opilosti nebo jsou pod vlivem omamných látek,
 • agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek.

Zásady služby

 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost každého uživatele a přistupujeme k němu se zájmem.  
 • Zásada respektování volby uživatele – respektujeme rozhodnutí uživatele, přičemž nesmí narušovat kolektivní soužití a pravidla služby.
 • Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele, které respektují lidskou důstojnost.
 • Zásada bezpečí – vytváříme takové prostředí, aby se uživatel cítil důstojně a bezpečně.
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot – poskytujeme službu na základě lidského přístupu, ochoty pomoci a hodnot desatera.

Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV a z dotací města Karviná.

Mapa